Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7450 (Stol Gospodnji – Pričest…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7450, 8 Studeni 1959

STOL GOSPODNJI – PRIČEST…

Opet i iznova primate hranu za vašu dušu, jer ona ne bi trebala biti gladna za vrijeme zemaljskog života, ona ne bi trebala skapavati od gladi i biti žedna budući da Ja neprekidno razdjeljujem što joj je potrebno za njezino održavanje i sazrijevanje. Moj stol je uvijek postavljen, vi uvijek možete sa Mnom blagovati Večeru koju vam Osobno nudim i koja će vam sigurno koristiti… A ako vas Ja hranim i krijepim, vi ćete doista primiti zdravu hranu koja će pomoći oporavku vaše duše, pošto je ona i dalje slabunjava/boležljiva te zahtjeva krepku ishranu kako bi povratila snagu koju je posjedovala na početku… Mora joj biti ponuđen nebeski kruh koji je čista Riječ, on izvire/teče iz Mene u beskonačnost i dotiče svaku dušu koja sebe otvara i voljna je sebe iznova napuniti za Mojim stolom… Svatko tko je jednom uživao ovu hranu, će također osjetiti njezin učinak, i on neće nikad stati dobavljati hranu i piće za sebe iz mjesta gdje je ponuđena sa ljubavlju: od Mene direktno, a Koji ću vas, kao vaš Domaćin, nastaviti pozivati za Moj stol da bi primili ono što vam je ponuđeno iz Mojih ruku. I vaša će se duša oporaviti, primiti ćete snagu i svjetlo, promijenit ćete vašu prirodu i ponovno poprimiti vašu izvornu prirodu, jer vi probavljate Moje tijelo i Moju krv i stoga ponovno korespondirate sa Mojom temeljnom prirodom…

Tijelo i krv su Moja Riječ, Ja Osobno Sam tijelo i krv, Ja Sam Vječna Riječ… Da li sada znate što znači ‘Pričestiti’ se sa Mnom, pristupiti Mome stolu, jesti Moje tijelo i piti Moju krv? … Da li znate da vas Ja želim ponovno oživjeti sa zdravom hranom kako bi osnažio supstancu vaše duše tako da će ponovno postati što je bila na početku… zračeće savršeno biće koje sadržava Moj duh, duh ljubavi… I vaša će duša ponovno prihvatiti taj duh, ponovno će postati ljubav a za to učiniti potrebuje snagu, koju prima iz Moje hrane… Snaga koja izvire iz Moje ljubavi će ponovno utjecati u Moja stvorena bića, duša će primiti ovu snagu kada prihvati nebeski kruh, Moju Riječ, koja je blagoslovljena sa Mojom snagom. Iz tog razloga vas Ja opetovano pozivam da dođete za stol Gospodnji te sebi dozvolite biti nahranjeni i okrijepljeni s Moje strane, od strane vašeg Domaćina, Koji vas ljubi i uistinu vam želi podariti ono najbolje što ima za ponuditi: Svoju Riječ, hranu i osvježenje za dušu, medicinu za njezin oporavak i snagu, koja neprestano teče iz Mojeg izvora snage. Svi vi… dođite za Moj stol, sakupite se oko izvora, prihvatite iz Moje ruke ono što vam pomaže potpuno sazrijeti… dozvolite sebi da vam se obratim i primjetno ćete osjetiti snagu koja teče kroz vas, sve dok Mi u svoj iskrenosti upućujete zamolbu za hranom i pićem i sa zahvalnošću prihvaćate ono što primate. I vjerujte kako ste u potrebi za ovom hranom, jer i dalje ste slabi i potrebna vam je snaga; bolešljivi/slabašni ste i potrebna vam je medicina, vi uvijek možete doći k Meni a Ja ću vam dati štogod potrebujete kako bi ozdravili i potpuno sazrijeli, sve dok živite na Zemlji. Ali ne zaobilazite izvor života kojeg Sam vam otvorio… Slušajte kada vam govorim i razmišljajte o tome… nastavite se vraćati da bi čuli Moju Riječ i uskoro više nećete željeti prihvatiti ni jednu drugu hranu i piće, vi ćete neprestano dolaziti za Moj stol, prihvatit ćete Moju pozivnicu za Večeru a Ja ću vam je ponuditi sa svom ljubavlju koju Domaćin može podariti Svojim gostima, koji uvijek dolaze k Njemu kako bi se ponovno nahranili.

AMEN

Spread the Truth