Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7446 (Duh Isusa Krista je Ljubav… Božje prisustvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7446, 4 Studenog 1959

DUH ISUSA KRISTA JE LJUBAV …. BOŽJE PRISUSTVO ….

Nitko bez Isusa Krista ne može postati blažen …. To vam se uvijek iznova govori, jer vi ljudi još niste jako prožeti duhom Isusa Krista, inače ne biste bili slabe vjere niti biste bili bez snage i pored toga što imate volju da pripadate Mojima. Duh Isusa Krista Duh je Ljubavi, Kojim je On bio toliko potpuno prožet, da je time u Njemu bilo omogućeno Moje prisustvo, ili pak: Moj Duh Ljubavi prožeo Ga je do te mjere da sam Ja Sâm bio Onaj Koji je bio u Njemu. 

Božanski Duh Ljubavi prije svega mora u vama biti aktivan, tek tada ćete moći reći: “Isus Krist je u Meni …. Sâm Bog mi je prisutan …. “. I Ja hoću u vama biti prisutan. I vaše cijelo postojanje stoga je lanac događaja koji svi pogoduju tome da vas u Ljubavi približe Meni i time omoguće Moje prisustvo …. Jer vi ćete neprestano biti poticani na djelovanje u Ljubavi, i ako to prakticirate, Božanski Duh Ljubavi sve će vas više prožimati, i sa Mnom ćete biti spojeni u Isusu Kristu, i Ja ću vas ispunjavati snagom i svjetlom, pošto vam mogu biti prisutan ….

No taj odnos između vas i Mene mora biti živ, inače je i vaša vjera mrtva, inače vam Ja ne mogu biti prisutan …. I samo u Ljubavi vaša vjera naći će pravi život …. Neka Sama Božanska Ljubav bude u vama, jer sa svakim djelom Ljubavi privlačite ju sebi, i ako vi dakle živite u Ljubavi, živite i sa Mnom, Koji jesam vječna Ljubav ….. I Ja vas vječno više ne napuštam, ni onda kad ne možete osjetiti Moju blizinu ….

Ja sam uz vas, koji imate dobru volju …. No razmišljajte uvijek o tome zašto Me često ne možete osjetiti. Razmislite o tome da Moja Ljubav ne može biti učinkovita i pored toga što Ju uvijek imate (usmjerena vam je), da vi Moju Ljubav osjećate tek onda kad Ju vi sami uzvratite i vi Mene dakle susretnete sa žarkom Ljubavlju, koja Mi onda dozvoljava osjetnu prisutnost. Ne radi se o povlačenju Moje Ljubavi od vas, nego samo o nedjelotvornosti, koju vi sami prouzrokujete kad izostavljate djela Ljubavi, no uvijek nanovo Ja na vas iznutra utječem da prakticirate Ljubav, i uvijek nanovo vi ćete Mene time privlačiti u vašu blizinu i moći ćete reći: Isus Krist, utjelovljena Ljubav, u meni je, i meni prisutan ….

I ako vi to Moje prisustvo ne osjećate, onda se uvijek samo potrudite voditi život u Ljubavi, i onda ćete iznutra osjetiti da ste spojeni sa Mnom, Moje prisustvo neće vam više izgledati dvojbeno, moći ćete skroz intimno govoriti, kao što dijete govori sa svojim ocem …. i vaša vjera biti će čvrsta i nepokolebljiva, pošto je ona živa kroz Ljubav …. 

AMEN

Spread the Truth