Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7443 (Čujte moje obraćanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7443, 1 Studeni 1959

“ČUJTE MOJE OBRAĆANJE…”

Ja se pokušavam obratiti svakom pojedinom čovjeku, kad mu dovodim blizu Moju Riječ… Da li ju on čuje u svojoj zajednici, ili ju on čita, ili mu je podastrta u (raz)govoru… to je uvijek prilika u kojoj se Ja Osobno mogu njemu obratiti, ako on sam to želi. Jer ona također može zamrijeti u njegovom uhu, njegove oči mogu čitati mimo riječi, on može biti nepažljiv u razgovoru, ona ne mora dotaknuti njegovo srce… ali tek onda kada je dotaknuto njegovo srce, Ja sam se Osobno njemu obratio. No on ne smije dopustiti da prođe ijedna prilika, jer Moje obraćanje može biti jedino od blagoslova za njega. I zato ni jedan čovjek ne može reći, da još nikada nije imao mogućnost da čuje Mene Osobno, budući Ja pristupam svakome, jer Ja želim svakoga pridobiti za Sebe, a to se može dogoditi kada se Ja Sam njemu obraćam, i on čuje Moj govor. Ali, na to posljednje Ja ga ne mogu prisiliti… inače bi zaista svi bili dotaknuti snagom Moje Riječi, i već bi našao pristup u srca svih ljudi. No, „pristup u prisili“ na Moj zahtjev, kojeg Moja Riječ postavlja čovjeku, bio bi bez uspjeha za vaše duše, i zato Ja moram čekati, dok se vi dobrovoljno otvorite, dok vi sami Meni ne priklonite uho (ne posudite uho), dok vi ne poslušate Moje Riječi i onda ih slijedite… No, Ja se obraćam svakom pojedinom, i to više nego jednom u životu… Ja uvijek iznova nastojim postići vaše slušanje, jer o tome ovisi spas vaše duše, vaša sudbina u onostranom kraljevstvu, kada vi morate napustiti zemaljsko tijelo. Moja Riječ vam mora zazvučati, odnosno, ona mora pronaći odjek u vašem srcu, i vas navesti da vodite vaš život prema ovoj Riječi… Onda će i spasenje biti vaša sudbina u onostranom, onda se vi ne trebate plašiti nikakve nevolje i muke, jer onda vi već na Zemlji stojite u vezi sa Mnom, jer vi vaše srce i uho otvarate govoru koji je za vas zazvučao… Ne dopustite da Moja Riječ iščezne na vašim ušima, pažljivo je saslušajte kada vam zazvuči, promislite ju, i nastojte ju proživjeti, i vi ćete biti usrećeni učinkom Riječi… Ona će vas dotaknuti, kao dar Ljubavi, i na vas će djelovati kao dar Ljubavi: Ona će vam donijeti svjetlo i snagu, dok vi inače ostajete bez svjetla i snage, pa čak i ako vas zemaljski život još tako bogato opskrbljuje zemaljskim blagom. Vašu dušu vi možete usrećiti jedino duhovnom snagom, a ovu vi primate kroz dostavljanje Moje Riječi, sasvim svejedno u kakvom obliku vi nju primate… Dopustite biti oslovljenima uvijek i posvuda, čim vi samo imate volju i žudnju da budete oslovljeni od Mene Osobno. Onda će to uvijek biti Moja Riječ, bilo da ju vi čujete ili čitate. Žudnja za Mojom Riječi vam također osigurava primanje, a snaga Moje Riječi će vas uvijek protjecati, ako vi samo iskreno žudite biti oslovljenima od Mene. Jer, onda je vaša volja Meni okrenuta, a onda mora i sve što vi želite i poduzimate uspostaviti vezu među nama. A i Moju Riječ vam onda mora zazvučati, jer vi sami kroz vašu žudnju otvarate uho i srce, i Ja vam se mogu obratiti… Ja vama mogu govoriti, kako Otac govori Svojoj djeci, i vi ćete uvijek stajati u blagoslovu ovog Mojega obraćanja.

AMEN

Spread the Truth