Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7440 (Anđeoska zaštita u vjerskoj borbi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7440, 29 Listopad 1959

ANĐEOSKA ZAŠTITA U VJERSKOJ BORBI…

I bezbrojni će anđeli stajati pored vas tijekom vaše konačne borbe na Zemlji. Vi se ne trebate bojati kada izbije ova borba, jer primit ćete snagu i biti sposobni pružiti otpor koji se od vas zahtjeva u ovoj borbi… Vi ćete Mi ostati vjerni, budući ćete iznutra tako biti prožeti sa snagom da na nijedan način nećete postati plijenom jurišanja vaših neprijatelja, budući Ja znam kako se vaša volja odnosi na Mene, i s obzirom na to da ću Ja poslati Moje anđele da vas zaštite, vi ćete najočiglednije osjećati ovu zaštitu. Borba neće biti lagana, budući će se voditi brutalno i sa fanatičnom revnošću na strani protivnika, ali vi ju nećete osjećati kao takvu budući ćete biti ispunjeni sa duhom jednom kada su akcije poduzete spram svih ljudi koji Me privrženo slijede i također Me otvoreno priznaju u Isusu Kristu. I ova hrabrost uvjerenja će se povećati, i svako novo priznavanje će vas ispuniti sa novom snagom, jer onda ću Ja jasno Sebe otkriti kroz Moj duh, koji će ispuniti svakoga tko Me prizna/ispovijedi pred svijetom. I oni će također znati koje je vrijeme i očekivati će Moj dolazak dnevno… I ovo će im nastaviti davati snagu da otrpe i da ignoriraju poteškoće. Opet i iznova će oni primiti pomoć s Moje strane i Moji anđeli će ih (za)štit-iti od svih napada od strane protivnika. I sve dok oni stoje pored vas vi nećete biti u opasnosti, jer oni jedino uvijek ispunjavaju Moju volju i sretni su da mogu služiti Meni i vama. Uskoro će doći vrijeme kada će Antikrist sebe ukazati… I vi nemate nikakvu ideju s koje će strane on doći i svi ćete biti iznenađeni. Ali onda će znakovi biti tako očigledni da se vi više nećete varati, vi ćete ga izrazito prepoznati i biti sposobni sebe pripremiti protiv njegove aktivnosti. Ipak prethodno ovome Ja ću još govoriti odgore, vi samo trebate znati da ovo još neće biti kraj vaše misije, da ćete preživjeti ovo vrijeme i onda također primiti snagu da čvrsto stojite u posljednjoj borbi na ovoj Zemlji.

Svatko će osjetiti kome se obraćam kroz ove redove, ali Ja Sam sa svima vama koji Mi želite služiti, jer Ja vas trebam u posljednjim danima vjerske borbe, u vremenu kada se konačna odluka mora donijeti… Ja trebam svih vas da prosvijetlite vaša bližnja ljudska bića s obzirom na to što očekujem od njih… da oni trebaju čvrsto stajati i ne plašiti se, samo ako žele pripadati Meni i ispuniti Moju volju. I kada vas čuju oni će se također ohrabriti i usprotiviti se, što će naknadno protivnika onesposobiti da proslijedi protiv ovih vjernika… On će ih morati pustiti budući će Moji anđeli formirati zaštitni zid oko svih onih koji žele biti i ostaju Moji Vlastiti. Ali borba će eruptirati i to ne samo protiv pojedinačnih vjernika, nego će biti usmjerena protiv svakog duhovnog stremljenja. Međutim, jedino oni sa živom vjerom, koji pripadaju crkvi koju Sam Ja utemeljio, će izroniti trijumfalno, jer oni će se boriti pod Mojim stijegom, vođeni i zaštićeni od strane vojske nevidljivih ratnika koji su u službi Meni i pravednosti (2 Kraljevi 6:15-17 J)… dok nije došao dan kada ću Ja dohvatiti Moje Vlastite i osloboditi ih od krajnje nevolje i ojađenosti… dok ne dođe dan Suda koji će uskoro slijediti i dokončati svaku zemaljsku i duhovnu borbu.

AMEN

Spread the Truth