Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7435 (Iskorištavanje kratkog vremena života…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7435, 23 Listopad 1959

ISKORIŠTAVANJE KRATKOG VREMENA ŽIVOTA…

Za sazrijevanje vaše duše vi ne trebate vrlo dugo vrijeme, vi ju možete u kratko vremena tako daleko oblikovati, da ulazak u kraljevstvo svjetla bude njena izvjesna sudbina, kada ona odloži zemaljsko tijelo… Ali, vi sami morate ozbiljno stremiti sazrijevanju vaše duše, i obratiti se Bogu, da vam On u tome pomogne. Jer, sami vi to ne možete, samima vam je volja preslaba, i uvijek iznova vi zapadate nazad u ljubav za svijet, vi ne možete pobijediti samoljublje, i uvijek ćete iznova biti odgurnuti s puta kojeg ste htjeli poduzeti za vaše Spasenje. Obratite li se vi međutim Bogu za pomoć, onda će On voditi vaše misli k Isusu Kristu, Božanskom Otkupitelju, jer vi od strane Njega doživljavate snaženje vaše volje. To je zaista isti Bog, Kojeg vi onda zazivate, ali vi istodobno prepoznajete Djelo Otkupljenja, i stoga Božanskog Otkupitelja, Koji mora biti priznat, želite li vi također imati udjela u Djelu Otkupljenja. Zazivanje Njega jamči i osnaženje volje, čak i ako se vi uvijek iznova trebate boriti protiv napadaja (iskušenja) kroz svijet, iza kojih se skriva Božji protivnik, koji vas uvijek iznova nastoji dovesti do pada. Ali, vi ćete biti osnaženi, i iznova imati čvrstu volju da dođete do savršenstva na ovoj Zemlji, i onda ćete također sa sigurnošću moći i doseći cilj. Snaga i prisnost veze s Isusom Kristom je odlučujuća za to koliko dugo vremena vi dakle trebate za sazrijevanje vaše duše. A ova prisnost veze opet ovisi o stupnju Ljubavi koju vi namičete za Boga i bližnjega. Ljubav je sve, Ljubav uspostavlja vezu s Bogom u Isusu Kristu, Ljubav osnažuje volju i Ljubav daje snagu za ostvariti duševni rad na sebi, koji onda osigurava sazrijevanje duše. Ali vi ne smijete nikada upasti u veliku pogrešku, da vjerujete kako vi imate još vremena za ovaj duševni rad, vi ne smijete nikada odgoditi za kasnije vaše nastojanje, budući ne znate koliki vi još imate period milosti da živite na ovoj Zemlji… Vi ne znate kada je vaš posljednji dan, i trebate živjeti kao da ćete već sutra biti opozvani, te morati položiti račun pred vašim Bogom i Stvoriteljem. Jer, svi vi više nemate dug život, čak i ako vam ostane vremena do Kraja. Ali, također ćete morati zahvaliti Bogu, ako vam On ne dopusti doživjeti Kraj, vama koji ste  još nesavršeni u zrelosti vaših duša, kroz vlastiti nemar… Vi ćete morati zahvaliti Bogu, ako vas On još prije opozove, i vi još imate milost da možete sazrjeti u onostranom, tako da ne padnete žrtvom Božjem protivniku i njegovom spletkarenju… Jer vrijeme je još samo kratko, i zato ga trebate koristiti svim snagama, budući vi možete sazrjeti već u sasvim kratko vremena, ako ste samo dobre volje.

AMEN

Spread the Truth