Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7428 (Znanje stečeno kroz proučavanje ili kroz djelovanje Duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7428, 14 Listopada 1959

ZNANJE (STEČENO) KROZ PROUČAVANJE ILI KROZ (DJELOVANJE) DUHA…

Vi ljudi često vjerujete za sebe kako ste jako upućeni a ipak, vi ste duhovno slijepi. Jer svo duhovno znanje jedino oživljava kada je vaš duh probuđen… Prethodno tome ono ostaje beživotno znanje, stečeni misaoni pojmovi koji nisu niti bolje niti više vrijedni od zemaljskog znanja. I čak ako vi pokušavate zadobiti filozofskim sredstvima što ne možete dokučiti samo vrlinom vašeg razuma to se nikada ne može nazvati duhovnim znanjem, jer ono najprije zahtijeva buđenje duha da bi se također razumjelo i prihvatilo ovo znanje. Ne radi se samo o tome da se sadržaji misaonog pojma mogu smatrati duhovnim znanjem… to je u cjelosti stvar da li osoba promišlja o ovom znanju sa jednim ‘probuđenim’ duhom i čini to njegovim vlastitim mislima, jedino onda će on biti sposoban govoriti o ‘duhovnom znanju’ koje ga zadovoljava, jedino onda će on također razumjeti što mu prethodno nije bilo potpuno vjerojatno unatoč opsežne misaone aktivnosti. I stoga dvoje ljudi se ne mogu zaputiti istim stazama i unatoč tome imati isto znanje, već jednome od njih ono može biti potpuno shvatljivo dok drugi jedino dokuči značenje slova i ne crpi nikakve duhovne dobrobiti od ovog znanja. Jer vrijednost znanja zavisi o samoj stazi kojom se on zaputio da bi postigao ovo znanje… Jedna osoba ga prihvaća iz izvanjskih izvora kroz proučavanje i marljivu razumsku aktivnost, druga ga prima od duha koji boravi u duši svake osobe. I ovaj duh je živi dio Boga, posljedično tome, štogod on daje mora također biti živo…

Ljudsko biće mora biti uvedeno u znanje koje blistavo sja i predstavlja istinsko svjetlo za nekoga tko je prethodno hodao u tami. Ovo znanje nije na raspolaganju ranije spomenutom jer on je jedino dokučio značenje slova, jer on je jedino razmatrao značenje slova bez da je postao prosvjetljen, budući da istinito svjetlo može biti dodijeljeno jedino od strane duha, koji samo treba biti probuđen kako bi sebe izrazio kroz unutarnji glas… A jedan probuđeni duh može također prosvijetliti bližnje ljudsko biće, što je nemoguće za nekoga tko je i dalje neprosvijetljen, jer on će jedino predati dalje prazno značenje slova kojeg je prihvatio.

Ljudsko biće treba probuditi duha koji je unutar njega u život, jedino onda će on biti sposoban govoriti o ispravnom znanju, o istini i svjetlu. I duh može jedino postati aktivan kroz Ljubav, ljudsko biće treba živjeti život Ljubavi u skladu sa Božanskim Zapovijedima, onda će njegov duh definitivno oživjeti i podučiti ga iznutra. Međutim, sve dok se proces buđenja duha nije dogodio ljudi će se mučiti oko pitanja ako su ozbiljni u svezi istine; ili će oni imati mjeru misaonog znanja na njihovom raspolaganju kojeg oni snažno zastupaju kao istinu a ipak iznutra oni ne mogu pronaći uvjerenje da zastupaju Čistu Istinu, budući je ovo unutarnje uvjerenje njima također dodijeljeno kroz duha, a sve dok se ovo ne može dogoditi čovjek će uvijek biti tlačen od strane malih sumnji, čak ako izvanjski brani njegovo misaono znanje kao istinu. Ali jednom kada je duh probuđen, osoba će znati da je to istina, i ovo unutranje uvjerenje će ga učiniti marljivim radnikom u vinogradu Gospodnjem. I ovi jedino su istinski sluge koje nadstojnik može iskoristiti u Njegovom vinogradu… ovi su učenici kojima je On rekao ‘Idite, stoga, i podučavajte sve narode…’ (Matej 28:19) Jer jedino oni će proglasiti Evanđelje Ljubavi u skladu sa Božjom voljom, i ovi su koje će slušati svi oni dobre volje.

AMEN

Spread the Truth