Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7425 (O posljednjem sudu i Novoj Zemlji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7425, 9 Listopad 1959

O POSLJEDNJEM SUDU I NOVOJ ZEMLJI…

Vi u stvari ne možete zamisliti na koji način će se Posljednji Sud odvijati; dovoljno je znati da je to samo kratka akcija kad će sve pasti kao žrtva njezinoj ogromnoj snazi uništenja, i da vi onda nećete imati više vremena promijeniti vaše misli i namjere, jer sve će se dogoditi hitro i neće vam ostaviti vremena za razmišljanje… Bit ćete suđeni u trenutku, to jest, da li ćete ući u život ili u smrt unutar vrlo kratkog vremena… Oni od vas koji Mi ostanu odani do kraja će biti prebačeni/uzneseni/prenešeni (= na nebo = riječ ‘rapture’ označava ‘prebacivanje s jednog mjesta na drugo’, ovdje ‘iz stare Zemlje na novu Zemlju’), drugi će biti progutani od strane Zemlje, što označava novo prognanstvo njihovih duša u tvrdu materiju. Jedino ljudi u kojima još tinja vjera u Boga će imati snage zazvati Me u posljednji trenutak i ipak biti spašeni tako što će biti pošteđeni novog prognanstva, iako oni neće pripadati stadu prebačenih/prenešenih/uznesenih. Unatoč tome, njihov udio će biti lakša sudbina, pošto će njima biti dodijeljeno drugo utjelovljenje kao ljudskim bićima u kojem će oni trebati i biti u stanju dokazati sebe pošto će razdoblje na novoj Zemlji biti oslobođeno od kušnji neprijatelja (= Sotone), koji će biti ograničen/zavezan jedno duže vrijeme, kao što je zapisano…   

I to je izvanredan čin milosti koji će, međutim, biti prihvaćen samo od strane nekolicine, jer čovječanstvo je na kraju potpuno podređeno Mojem neprijatelju, i čovjek će sebe jedino rijetko odvojiti od njegovih ograničenja s obzirom na posljednji Sud… koji će biti užasan. Jer sva ljudska bića se suočavaju sa strašnom fizičkom smrću, ipak prije nego oni o stignu puno razmišljati o tome, to će se već dogoditi… I Moji Vlastiti će svjedočiti tom događaju, jer Ja želim da oni upoznaju Moju moć i slavu, Moju pravednost i Moj gnjev prema grešnicima i svjedoče o njemu sve dok god žive. Jer oni će postati korijen nove ljudske rase na novoj Zemlji… Događaj uznesenja/prenošenja/prebacivanja je jednako nezamisliv pošto se događa na način koji prkosi/izaziva sve ljudske zakone, i nikad prije nije bilo doživljeno na Zemlji da su ljudska bića bila uzdignuta i odnešena/prenešena u njihovim živim tijelima… da ih Ja mičem neozlijeđene u prekrasni Božanski predio, odakle će oni onda biti vraćeni na novu Zemlju, čim je stvorena u skladu sa Mojom voljom.

Ja za to neću trebati vrijeme, jer sve duhovne supstance samo čekaju biti postavljene u djela stvaranja koja korespondiraju njihovom stupnju zrelosti radi toga da bi nastavili svoj put razvoja… Ljudske oči neće vidjeti djelo stvaranja nove Zemlje, prema tome nije nužno pratiti određeno vremensko trajanje zbog ljudi… A ljudi koji su uzneseni/prenešeni/prebačeni neće imati pojam o vremenu, tako da oni neće biti u stanju odrediti koje vrijeme je potrebno da bi se stvorila nova Zemlja… Ipak Moja moć je neograničena i otkrit će se u formiranju nove Zemlje, jer to će ukazati nove tvorevine koje vi ljudi ne možete zamisliti ali koje će uvelike pružati zadovoljstva vama, koji možete doživjeti ovu Zemlju… to će uistinu biti raj na Zemlji… Jer Moji Vlastiti koji su Mi ostali odani za vrijeme vjerske bitke će primiti svoju nagradu za njihovu odanost… Sva ljudska bića bi mogla iskusiti ovu sreću samo ako bi dobro iskoristila kratko vrijeme do kraja. Ali vi ne vjerujete i ne činite ništa da poboljšate zrelost vaše duše, i prema tome će svatko primiti nagradu kakvu zaslužuje… blaženo sretan život nove Zemlje ili novo prognanstvo u kreacije u njoj, tako da nakon beskonačno dugog vremena vi možete ponovno živjeti kao ljudsko biće na Zemlji u svrhu posljednjeg testa.

AMEN

Spread the Truth