Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7423 (Jedino Bog je gospodar stvaranja… Zvijezda…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7423, 5 Listopad 1959

JEDINO BOG JE GOSPODAR STVARANJA… ZVIJEZDA…

Od vječnosti su nebeska tijela kružila svemirom po putanjama specificiranim od strane Božanskog Stvoritelja a koje će također biti poduprte/održavane u planu stvaranja sukladno Njegovoj volji. I nemoguć je poduhvat htjeti promijeniti specificirani kurs nebeskog tijela, skrenuti zvijezdu sa njezinog kursa pokušavajući ju izvesti na drugi nego je to bilo određeno od strane Božanskog Stvoritelja. I jednako je nemoguće zaustaviti kurs zvijezde, ograničiti trajanje njezinog kursa, stoga spriječiti ju u ovom ili onom obliku od toga da putuje njezinom putanjom… Ovo mora biti rečeno svima onima koji vjeruju kako će oni, sa njihovim vlastitim izumima, biti sposobni uspostaviti različiti red u Božjem djelu stvaranja… koji vjeruju kako će biti sposobni uklopiti ljudske proizvode u Božansko djelo stvaranja, koji pretpostavljaju kako se takvi eksperimenti mogu poslati u svemir bez štetnih posljedica…

Ja Sam i dalje Gospodar svemira… i Ja ću također prikladno odgovoriti na svaku namjeru ubacivanja/prodiranja u Moje djelo. Sljedeći će pokušaj biti napravljen, i više njih će slijediti sve dok ljudi nisu zaustavljeni… I Ja ću to dozvoliti da se dogodi, ali odgovorit ću kada je ispravno vrijeme. Jer ljudskim se napredovanjem u svemir ne može više napraviti puno štete… budući je isteklo vrijeme sa kojim čovječanstvo i dalje može računati. I sva iskustva koja i dalje žele steći više neće biti od nikakve koristi jer Ja Osobno ću tome stati na kraj…

Ali Ja ću odgovoriti na isti način, jer ovaj će odgovor također doći iz nebeskog prostranstva u kojeg oni pokušavaju ući, i svi će njihovi izumi biti nesposobni odbiti ili preusmjeriti zvijezdu koja će njih same postaviti u izuzetnu opasnost. I prema tome na Meni je koliko dugo ću Ja tolerirati aktivnost čovječanstva, ali Ja ću nju jedino tolerirati do izvjesne točke, Ja ne mogu priznati da odobravam eksperimente koji nemaju duhovnu svrhu i jedino još više potiču ljudsko vjerovanje kako jesu ili će postati gospodar svemira.

Ali kraj je blizu, i tijekom ovih posljednjih dana ljudi će i dalje pokušati mnoge stvari koje jedino demonstriraju njihovu bezbožnost, njihovu duhovnu oholost i njihovo duhovno siromaštvo. Različiti eksperimenti će još biti izvršeni koji će značajno doprinjeti spram dezintegracije Zemlje, konačnom djelu uništenja i time kraju jednog perioda spasenja koji treba osloboditi put za novi, ako Moje žive tvorevine neće biti potpuno izgubljene.

Ali vi ljudi, koji Mi dobrovoljno pripadate, ne dopustite sebi biti impresionirani sa tim svime bez obzira što se dogodi… Uvijek pamtite da Stvoritelj neba i Zemlje neće dopustiti Sebi biti nadomješten i da će On jasno ukazati Svoju moć bez da će Ga ljudi biti sposobni spriječiti da to napravi… Ja promatram i čekam… dok nije došao dan koji je bio predodređen od vječnosti… Jer vrijeme je ograničeno u kojem Moj protivnik (Sotona) koristi ljude tako… budući oni pripadaju njemu… da će oni učiniti sve što želi… ali što oni unatoč tome neće uspjeti ostvariti.

AMEN

Spread the Truth