Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7421 (Otkrovenje 16:18… Zvijezda…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7421, 3 Listopad 1959

OTKROVENJE 16:18… ZVIJEZDA…

Silovit će zemljotres potresti/uzdrmati Zemlju… duhovno baš kao i fizički će se Zemlja suočiti sa podrhtavanjem kakvo ljudi nikad prije nisu doživjeli od početka ove epohe… Ali ovo je predskazano budući je to početak kraja koji će ubrzo nakon toga uslijediti. Nije preostalo puno vremena i vaša će pažnja biti ka tome sve ozbiljnije usmjeravana, pošto vi i dalje trebate iskoristiti svaki dan da bi vašim dušama pomogli sazrijeti, jer vrijeme leti i vi se ogromnim koracima približavate samom kraju. I onda će slijediti/nastupiti dugačka noć za one koji nisu iskoristili dan kako bi radili na spasenju svojih duša. Jer jedino će nekolicina preživjeti ovaj konačni kraj i bit će im dopušteno nastaniti novu Zemlju, jedino će nekolicina stajati nepokolebani u posljednoj bitki na ovoj Zemlji. (Pred)znaci kraja će vama ljudima opet i iznova biti predstavljeni, i posljednji silan znak će biti veliki zemljotres…

Već vam je bilo rečeno kako će do njega doći: zvijezda će napustiti svoju orbitu i sa ogromnom brzinom će juriti ka Zemlji… A činjenica da ste vi i dalje o njoj neobaviješteni je usljed velike razdaljine koju ova zvijezda još treba prijeći prije nego uđe u polje vidokruga onih koji će ju otkriti. Ali onda će (uz)nemir(enost)/tjeskoba biti velika, jer svatko će spoznati opasnost u kojoj se nalazi planeta ‘Zemlja’ ali nitko neće biti u stanju išta napraviti kako bi odvratio opasnost… I sada kada znate o tome trebali bi posebice dobro iskoristiti ovaj posljednji period vremena, jer nitko od vas ne zna da li ćete preživjeti događaj, nitko od vas ne zna koji će dio Zemlje biti posebice pogođen i nitko ne bi trebao računati s time kako će biti pošteđen, jer to je Božji posljednji veliki poziv na buđenje prije kraja kojeg će On glasno objaviti kako bi na samom tom kraju pronašao vjeru i još obratio nekolicinu koji nisu sasvim porobljeni od strane neprijatelja (Sotone).

Ne omalovažavajte ova predskazanja, ne dopustite sebi da vas zavede prividni napredak kojeg možete promatrati u svijetu, već shvatite kako se sjenke uništenja već naziru, da neće proći još puno vremena dok ćete primiti znanje o nadolazećoj katastrofi u obliku zvijezde koja će biti izbačena iz njezine orbite, jer Božja je volja da Zemlja doživi potres koji će biti u stanju i hoće spasiti ljude koji su dobre volje. Doista neće nedostajati predznaci bliskog kraja, ali ovaj posljednji znak će imati ogromne posljedice i mnogi će ljudi izgubiti njihove živote u procesu… I nitko neće biti sposoban zatvoriti uši, jer biti će presilno da ne bi svi ljudi bili pogođeni. Jedino će rezultati biti različiti, jer ljudi će ili dijelom oživjeti njihovu slabu vjeru i sebe ponovno predati Bogu, ili će također dijelom čak izgubiti njihovu slabu vjeru također i potpuno se okrenuti ka protivniku, što će bit izraženo kroz jedno povećavajuće stremljenje ka materijalnim vlasništvima, uglavnom nepoštenim sredstvima. I nastat će velika nevolja među ljudima… I to je vrijeme kad će se prava snaga vjere dokazati, što će predstavljati pomoć svakom čovjeku koji sebe vjerno povjeri Bogu. Je On će pomoći svima onima koji hoće biti Njegovi Vlastiti, koji se čak u najvećoj nevolji prisjećaju Onog Koji će im jedini biti u stanju pomoći. I to će biti početak vremena kad će se pravi rad u vinogradu još morati obaviti kako bi se pomoglo onima koji su i dalje slabi u vjeri i koji će iskusiti snaženje njihove vjere. Jer to će biti popraćeno vremenom posljednje bitke vjere koja će i dalje potraživati odluku od strane vjernika, ipak svatko tko ustraje do kraja će biti blažen. 

AMEN

Spread the Truth