Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5999 (Božja pomoć molitelju punom povjerenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5999, 11 Srpanj 1954

BOŽJA POMOĆ MOLITELJU PUNOM POVJERENJA…

Ja uistinu ne želim ostaviti u slabosti vas koji Mene molite za snagu i milost, i Ja ću se pobrinuti za vas, kao što Otac brine za Svoju djecu, čiju volju On prepoznaje kao dobru i Njemu okrenutu. Ja ponekad dopustim da se u vama stvori osjećaj slabosti, jer vas Ja želim uvijek čvršće povezati sa Mnom, da vam pokažem da vi sa Mnom možete biti jaki, i da se ne trebate bojati, ako Mi se samo čvrsto priljubite, te tako sada možete raspolagati Mojom snagom. Vi nikada niste sami, čak i ako se Ja držim prikrivenim… Vaš poziv Me čini da izađem iz skrovitosti; zato Me ne zaboravite… pa čak i ako je vaša potreba još tako velika, ne dopustite joj da stekne moć nad vama, nego joj nemojte pokloniti pažnju, i puni povjerenja dođite k Meni. Upravo ovo povjerenje vama i osigurava pomoć, jer tek onda ste vi Moja prava djeca, kada vi ne stavljate nikakvu sumnju u Moju moć i Moju Ljubav. Zaista, može li postojati nešto što Ja ne bih mogao popraviti (otkloniti)? Doista, mogu li ljudi spriječiti Mene u Mojemu djelovanju, i može li vam se dogoditi ikakvo zlo (šteta, bol, nezgoda), kada Ja bdijem nad vama? No, Ja od vas tražim da vi Meni dođete za pomoć… Svaka nevolja dolazi nad vas samo jer vas Ja želim navesti da uđete u, ili produbite, vezu sa Mnom… Nastojte sebi razjasniti ovu svrhu svake nevolje, uvijek kada upadnete u nevolju mislite na to da Ja nju dopuštam jer bih želio još prisnije biti povezan s vama, no vi to sami morate ostvariti, da vam je nevolja samo mali podsjetnik, da vi trebate duboko čeznuti Moje prisustvo… Ja ne želim da vi ljudi idete putem, gdje vi Mene ne puštate ići pored vas… Ja želim stalno biti vaš Pratilac, i zato će vaši putevi postati neprohodni ili opasni, onda kada vi njima hodate sami, a Ja želim da vi zazovete prema Meni, prema Vođi, Koji vas uvijek sigurno vodi preko svih grebena na vašem putu… Kada vam priđe nevolja, onda kao prvo dođite pouzdano Meni, i sebe Meni podnesite… Jer Ja želim da se vi odreknete onoga što vas pritišće, Ja ne želim da budem ignoriran, Ja želim za vas uvijek biti Otac, Kojemu vi sebe povjeravate, a vaše povjerenje će se doista isplatiti, jer tamo gdje nijedan čovjek ne može pomoći, Moja moć nije ograničena, Ja vama uvijek mogu pomoći, i Ja uvijek želim pomoći onima, koji poput djece dolaze k Ocu, i mole Ga za Njegovu pomoć.

AMEN

Spread the Truth