Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5987 (Upozorenje glede lažnih proroka…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5987, 28 Lipnja 1954

UPOZORENJE GLEDE LAŽNIH PROROKA ….

Ja se brinem za one koji su Moji, i svaka molitva nalazi ispunjenje, jer Moji će Mi upućivati i zemaljske molbe, onako kako im to Duh iz Mene nalaže. I duhovno ih Ja opskrbljujem uvijek u skladu s njihovom voljom, duhovno ih upravljam i pazim pošto im je postizanje Moga Kraljevstva …. duhovna dobrobit njihovih duša …. prioritet, zbog čega onda i Moj Duh u njima može djelovati. Tako da onda mogu bezbrižno ići svojim putem, pravi je, jer ih Ja Sâm vodim …. Čuvajte se lažnih proroka, no znajte da postoje i pravi, inače vas ne bih upozoravao na lažne. A pravi proroci mogu se prepoznati po njihovom biću i po njihovom djelovanju. 

Oni se samo nesebično trude ljude spasiti od nesreće, od utjecaja Sotone, od njihovog duhovnog propadanja. Tako da objavljuju Isusa Krista, Koji jedini ljude može otrgnuti od ovog utjecaja, Koji je jedini Spasitelj i Izbavitelj i Koji ih vodi do vječnog života. Potpuno bez sebičnih interesa ti proroci objavljuju svoga Gospodara i istovremeno upozoravaju na Božji Sud koji će ljude pogoditi ako se ne pokloni pažnja njihovim riječima …. ljudima najavljuju što im predstoji ako dalje hode svojim krivim stazama.

No samo briga za spas njihovih duša te glasnike nagoni na to da oglašavaju upozorenje. Gdje sretnete takve proroke, sjetite se Mojih Riječi …. slušajte kad vam se obraćaju, i ne odbijajte ih, jer njihova Ljubav ih potiče na to, a zato sam ih Ja i poslao među ljude, da im najave skori Kraj, da mu ne bi pali kao žrtve …. stoga ne trebate odbacivati svakoga tko vam najavljuje skori Sud, jer on vas jedino želi spasiti, a ne samo uplašiti.

No mnogi i u takvoj jednoj službi traže izvor prihoda …. oni s tim povezuju jednu zemaljsku svrhu, a oni nisu sluge Božje nego sluge Sotone …. jer Moj protivnik želi unijeti zbrku među ljude, tako da će se i on služiti Mojim Riječima, i on će govoriti o Kraju kako bi ljude naveo da povjeruju u to da ovaj govori po Mom nalogu, da bi onda misli ljudi naveo na njihov zemaljski život, kako bi ih onda potakao na to da više nego ikad potpadnu pod (obožavaju) svijet, te će znati kako da im svijet predstavi u tako žarkim bojama, tako da ljubav ljudi sve više bude okrenuta k svijetu ….

Lažni proroci u velikom broju će nastupati pred Kraj, svi će se koristiti izjavama pravih proroka, koje najavljuju ono što nadolazi, no ne s pogledom na Moje Kraljevstvo, nego će u prvom planu uvijek imati samo zemaljske ciljeve, a i služiti će se Mojim Riječima; no oni nisu nesebični, nego se trude ostvariti svoje vlastite interese. I zato njihovi govori neće odgovarati Istini, zato će iz njihovih govora još previše zračiti svjetovne stvari, jer tko još pripada svijetu, on ga ni ne može zanijekati. No vi ljudi možete osjetiti tko je od Mene poslan vama, ako želite biti Moji i želite biti u Istini …. tad ćete jasno prepoznati tko vam se obraća, i slijediti ćete poziv pravih proroka, jer oni vas samo žele privesti k Meni, oni ne žele ništa za sebe, i oni preziru svijet ….

AMEN

Spread the Truth