Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5984 (Vođa i suputnik… Božji blagoslov…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5984, 25 Lipanj 1954

VOĐA I SUPUTNIK… BOŽJI BLAGOSLOV…

Svatko je prihvaćen, tko dobrovoljno dođe k Meni… svatko tko Mi teži u mislima, tko želi da Ja njega prihvatim, također se može osjećati dohvaćenim od Mene, i on će se vratiti u Očevu Kuću, premda je njegov put naporan, te je on često spreman okrenuti se (preusmjeriti se nazad); on se zaista može povući nekoliko koraka… no, koga sam Ja jednom uhvatio, Ja ga nikada neću pustiti, on se uvijek iznova može na Mojoj ruci uspraviti, ako je pao, i Ja nikada neću Moju ruku povući od njega… budući da sam Ja njegov povratak čekao već vječna vremena. Zato Ja blagoslivljam sve koji Me čine prepoznatljivim (poznatim) ljudima, koji Mene njima toliko približe, da Me i oni požele kao Vođu i Suputnika za ovaj zemaljski život… Ljudsko razmišljanje je često toliko ustranu usmjereno, da Me oni ne primjećuju kada im Ja priđem… i onda je dobro kad se pronađu ljudi koji svojim bližnjima skreću pažnju na Mene, Koji im predstavljaju opasnost puta bez Vođe, i upućuju ih na Moje Ljubav-no vodstvo. A onda Ja istupim i njima Se ponudim… a tko Me dobrovoljno slijedi, taj uistinu više neće moći zalutati i izgubiti se. Ja znam misli svakog pojedinog, i osjećam se privučenim onima koji traže vezu sa Mnom, i Ja se nikada neću maknuti od njih, čak ni ako mi ponekad ne bude poklonjena nikakva pažnja… To su Moja djeca, koju bih Ja želio voditi uvis, i koje Ja mogu voditi, ako oni samo žele da Me pronađu, da se Ja pobrinem za njih. Jedino one koji Me otvoreno i odlučno odbiju, Ja ću pustiti da idu svojim putem, njima se Ja ne namećem, ali ni njihovi udaljeni putevi neće biti bez putokaza… njima će uvijek iznova biti ukazivano na pravi Put, a ostaje prepušteno njihovoj slobodnoj volji, da li će oni promijeniti smjer kojim su krenuli, i Mene odabrati za svoj Cilj. U duhu su slijepi svi ljudi koji Me još ne prepoznaju, kada Ja hodam uz njih… I Ja zato blagoslivljam one koji se trude ovim slijepima dati znanje da im je potreban Vođa… Ja blagoslivljam sve koji im opisuju (ocrtavaju) njihovo opasno stanje, i istovremeno ih savjetuju i pomažu, da uzmu utočište kod pravog Vođe… Ja blagoslivljam one, kojima je na srcu njihova nevolja, tako da oni njima pomažu, i daju Ljubav onima koji ne primaju nikakvu Ljubav, jer oni odbacuju Davatelja Ljubavi… Ja blagoslivljam one koji vide, koji se brinu za slijepe, kako bi im otvorili oči za divote onoga svijeta, koji leži pred njima i kojeg može izboriti svaki čovjek, koji samo želi da ga Ja vodim… koji Me ne odbija, nego u Mene vjeruje… Jer samo onaj tko vjeruje, dobrovoljno dolazi k Meni, a samo onoga tko dolazi dobrovoljno, Ja privlačim na Moje srce, da ga više nikada ne pustim od Sebe.

AMEN

Spread the Truth