Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5974 (Dar raspoznavanja duhova…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5974, 12 Lipanj 1954

DAR RASPOZNAVANJA DUHOVA…

Dar raspoznavanja duhova će vam omogućiti da jasno prepoznate s koje strane se na vas utječe, čim vi samo uvijek težite Istini, čim se vi jedino brinete za to da prepoznate zlo, kako bi ga se klonili, i želite se podložiti Dobru, tako da vam služi na blagoslov. Bog vas uistinu ne ostavlja u neznanju (nedoumici), On vam poklanja jasnoću, tamo gdje vi još niste u stanju vidjeti do dna (temelja), jer Bog želi da vi, koji jedino pokušavate hodati u Istini, ovu i prepoznate u punoj svjesnosti, i svaku zabludu odbacite kao djelovanje Njegovog protivnika. I neka vam to bude pouzdan znak da vi čujete Božji glas, ako on nježno i pun Ljubavi vama govori, ako on umiruje vašu dušu i iznutra vas čini radosnima i sretnima… Jer, čim On Sam govori kroz čovjeka, čim se On Sam izražava kroz bilo koji duh, vi se osjećate oslovljenima, i u vama se ne pojavljuje pomisao na odbacivanje… dok sve nejasno, sve što vas dotiče negativno, također dolazi od negativnog duha, i nema pravo na Istinu. Jer, Božji protivnik ne može sakriti svoje pravo lice, ma koliko se on prikrivao (prerušavao)… Djelovanje na srce čovjeka je prema njegovim žudnjama… ugodno za onoga koji stoji daleko od Istine, koji je okrenut više protivniku nego Bogu… ali odbojno dotiče onoga koji je sebe prepisao Bogu, i stoga Vječnoj Istini. Vi možete raspoznavati duhove, čim vi njih samo želite raspoznati, jer već ova volja dokazuje žudnju za Istinom, koja će biti i ispunjena. A svi vi, koji želite služiti Bogu, morate naučiti razlikovati (raspoznavati), kako bi ostali slobodni od zablude… Svi se vi morate iznutra prisno priljubiti Bogu i moliti Njegovu podršku, tako da „ispitate (provjerite) duhove…“ (1 Ivanova 4:1-3). I, On će vam dati Dar raspoznavanja duhova, On neće dopustiti da bude obmanut navjestitelj Evanđelja, kojeg je On Sam izabrao za Svojega slugu na Zemlji, budući je volja ovoga u potpunosti podređena Njegovoj… On neće dopustiti da ovi objave nešto što ne odgovara Istini; On neće dopustiti da oni sami zapadnu u sumnju tko se prema njima izražava, jer Taj, Koji je Sama Vječna Istina, Taj ne dopušta da hodaju u zabludi oni koji žele biti aktivni za Njega, i koji u Njegovo Ime objavljuju Njegovu Riječ… On njima daruje jasnoću duha, i uvijek ispravno vodi njihovo razmišljanje.

AMEN

Spread the Truth