Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7398 (Isus Krist je kapija u Kraljevstvo svjetla…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7398, 26 Kolovoz 1959

ISUS KRIST JE KAPIJA U KRALJEVSTVO SVJETLA…

Svaka osoba koja je pronašla Isusa Krista, koja ima živi odnos sa Njime, koja je uistinu aktivni Kršćanin a ne Kršćanin koji se samo drži formalnosti, će ući kroz kapije svjetla. To je zašto misao o sjedinjenju sa Isusom Kristom čini svaku osobu sretnom, budući će on onda biti siguran za kraljevstvo svjetla, on se doista neće trebati bojati smrti i vremena koje ga očekuje u životu nakon smrti. Ali to naznačava srdačnu vezu, vezu koja čini da osoba shvaća da on pripada onima za koje je Isus Krist umro na Križu. I ova veza se uvijek može pronaći gdje osoba živi život Ljubavi i pri tom se već zapućuje stazom sljeđenja Isusa… Ova osoba će biti duhovno blistavo prosvjetljena kroz Ljubav, značenje čina Spasenja će njemu biti poznato, on će ispravno prepoznati Isusovu misiju na Zemlji i prema tome će također željeti uzeti dijela u činu milosrđa kojeg je Isus, ljudsko biće, ostvario na Zemlji kao čahura vječnog Božanskog Duha… Jer svatko tko zna o ovom golemom djelu iskupljenja i njegovim razlozima (Knjižica br. 38) ne može učiniti ništa doli sebe cijelim srcem posvetiti Isusu Kristu i prisno prionuti uz Njega u vremenu i vječnosti… Međutim, potrebno je prosvjetljenje koz Duh, potreban je život Ljubavi koji na prvom mjestu čini ovo prosvjetljenje mogućim, i potrebna je volja da se živi na Zemlji sukladno njezinoj svrsi i cilju… potrebna je odluka za dobro, što uvijek pokreće vezu sa Bogom u Isusu Kristu… Ipak osoba može sebe smatrati sretnim ako osjeća ovu srdačnu Ljubav za Isusa Kristaako Mu se on pridružio sa svim njegovim srcem i ispovijeda Ga ljudima sve dok ne umre… jer on će ući u kraljevstvo koje je Isus Krist Osobno otvorio za njega kroz Njegovo raspeće… Živa veza sa Njime pretpostavlja vrloduboku vjeru, a takva vjera opet pretpostavlja Ljubav… život nesebične Ljubavi prema bližnjemu, koji vjeru budi u život i osigurava ljudsko biće sa ‘izvjesnošću’ gdje je on prethodno još zapitkivao i dvojbio… Svatko tko može takvu vjeru nazvati njegovom vlastitom može uistinu sebe već smatrati povlaštenim na Zemlji; on je poput stijene, i istinska Crkva Kristova će biti izgrađena na takvoj vjeri, to jest, jedino netko u posjedu takve čvrste vjere koja je oživjela kroz Ljubav pripada crkvi koju je utemeljio Isus (Matej 16:18). Ali onda će osoba koja je postigla ovu dubinu vjere već biti u stanju blaženstva, jer ništa na Zemlji njega neće više plašiti budući će on biti svjestan da je zagrljen od strane Onoga Koji je umro za njega na Križu i osjećat će se zaklonjen u Njegovim rukama. Čak ga smrt više neće plašiti; on će samo odbaciti njegovu izvanjsku čahuru i ući u drugačije kraljevstvo, kraljevstvo svjetla i blaženstva, koje je sudbina svake osobe koja ima živu vjeru u Isusa Krista.

AMEN

Spread the Truth