Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7394 (Oslobađanje od gospodara svijeta… Materija…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7394, 21 Kolovoza 1959

OSLOBAĐANJE OD GOSPODARA SVIJETA …. MATERIJA…

Sve vezano jednom treba biti oslobođeno …. Prvo ono duhovno što je zarobljeno u stvaranju, u “formi”, treba završiti taj prolaz kroz djela stvaranja, kako bi onda u određenoj slobodi moglo proći preko Zemlje kao čovjek, gdje je on u posjedu slobodne volje i isto tako može postupati po svojoj volji. I u tom vremenu on si treba zadobiti potpuno oslobođenje iz forme, jer on je kao čovjek ipak još u određenom ograničenom stanju, iz kojega treba izaći u stanje svjetla i snage i slobode i stoga neograničene blaženosti.

Stanje prije utjelovljenja kao čovjek izrazito je mučno, ali čovjek nema sjećanje na to i stoga svoj zemaljski život ne nalazi tako ograničenim, pošto uživa jednu određenu slobodu, što znači više ne živi pod zakonom prisile. I pored toga je njegov život kao čovjeka izrazito ne-slobodan, kad bi znao o njegovom nekadašnjem stanju savršenstva, u kojem je živio stvarno slobodno. A to stanje treba ponovo postići, jer ono je stanje neusporedive blaženosti, ono je stanje koje za jedno božansko biće ni ne može biti drugačije, jer savršenstvu neizbježno pripadaju sloboda kao i snaga i svjetlo, u posjedu kojih je čovjek kao takav samo u vrlo ograničenoj mjeri. 

Ali sloboda, svjetlo i snaga pripadaju blaženosti, naličje Boga na njih ima pravo, koje u svoj savršenosti može stvarati i djelovati. I u tu svrhu je vama ljudima i dan zemljski život, kako biste dakle izišli iz te svezanosti, koja vaše ja drži zarobljenim sve dok ne postignete stupanj savršenstva koji vas oslobađa. A vezani ste od strane protivnika Boga, koji je sâm sebe lišio svog savršenstva pa tako i vas sve kao svoje pristalice želi zadržati u istom stanju. Zato će vama otežavati da se od njega oslobodite ….

On će na vas gledati prenijeti sve što vas čini vezanima za materiju, koja je njegovo kraljevstvo, a koje se nalazi u suprotnosti naspram kraljevstva slobode …. Jer materija je čvrsto zgusnuto kojemu nedostaje još ikakva sloboda. Dokle god dakle protivnik Boga na vas ima utjecaj putem materije …. dokle god on u vama dakle može hraniti i povećavati čežnju za materijom, nalazite se u najčvršćoj svezanosti, potpali ste onome koji je neprijatelj svake slobode, svake snage i svake savršenosti ….

On njegove pristaše drži u tim čvrstim okovima, i ljudi dobrovoljno ostaju kraj njega u vezanosti, sve dok se ne oslobode od materije, što im je zadatak na Zemlji; da se oslobode svoje vezanosti, da streme ka slobodi, svjetlu i snazi, i da si ih zbiljski izmole od Boga, Koji im jedini može vratiti slobodu, a koju su oni svojom slobodnom voljom nekoć prokockali.

Samo u slobodi je blaženost, i sve dok vas Božji protivnik još drži okovane, ne-blaženi ste …. A svezane vas drži sve dok vi žudite to što pripada njemu, dok žudite vlasništva ovoga svijeta, dok vas materija još može privlačiti i dok vam je ona gospodar, dok još niste nadvladali materiju i ne žudite duhovnim dobrima umjesto materijalnim …. A koliko često je vaš život prazan hod, kako ste vi ljudi samo vezani za sve što pripada materijalnom svijetu, i kako teško vam je toga se riješiti …. I pored toga, to je vaš životni cilj, to je smisao vašeg života, vašeg prolaska Zemljom; da se naučite nadvladati to što vas još sputava.

I vi u ovom zemaljskom životu posjedujete slobodu volje, tako da dakle možete postići vaš cilj, da ste sposobni za to da nadvladate svijet, jer ono što ozbiljno želite, za to i primate snagu, tako da i možete ponovo dobiti vašu slobodu, ako cijelim srcem slijedite cilj da živite smisleno na Zemlji i da se oslobodite onoga koji je Gospodar materijalnog svijeta, jer materija je bila i još je vaš zatvor iz kojega vam ne bi trebalo biti preteško osloboditi se, jer vi tek u slobodi pronalazite vašu blaženost i jer ćete biti slobodni tek kad se oslobodite sve materije kojoj pripadate, koja vas je zarobila prije vječnostī ….

AMEN

Spread the Truth