Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7390 (Dokončavanje perioda iskupljenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7390, 15 Kolovoz 1959

DOKONČAVANJE PERIODA ISKUPLJENJA…

Vi možete bez sumnje vjerovati kako jedan period Iskupljenja dokončava, jer čim ste duhovno naklonjeni biti ćete također u stanju promatrati razvoj ljudi, i onda vam neće biti teško vjerovati da se promjena mora dogoditi ako Ja ne želim dopustiti čovječanstvu da padne plijenom Sotoni, koji je vidljivo na djelu. Za čovjeka čisto svetovnog-uma (u smislu: koji mari jedino za svjetovno) ovo doista nije objašnjenje, budući on neće prihvatiti duhovno nizak stupanj budući ga je on nesposoban vidjeti. Ipak svrha zemaljskog života nije jedna čisto svjetovna, i značenje i svrha zemaljskog života počiva u duhovnom razvoju ljudskog bića, i jednom kada ovo jasno postane sekundarna stvar onda je zemaljski život postao zaludan i ne treba se dalje nastaviti za ljude koji potpuno niječu njihovu svrhu postojanja. Ali to se ne tiče jedino višeg razvoja ljudskog bića… Cijelo Stvaranje unutar sebe zakriljuje duhovne supstance koje isto tako prolaze i trebaju proći kroz ovaj proces razvoja, posljedično tome izvjestan se red mora poštovati u stvaranju koji je, međutim, bio poništen od strane ljudi i prema tome tvorevine više ne ispunjavaju svrhu koja im je bila dodijeljena. Jedna neduhovna ljudska rasa ne živi u skladu sa Mojom voljom, i time ona neće iskoristiti sva dostupna djela stvaranja sukladno Mojoj volji nego će ih odrediti za druge svrhe koje prema tome dovode u opasnost razvoj inherentnih duhovnih bića ili ga čine nemogućim… I takva jedna neduhovna ljudska rasa trenutno nastanjuje Zemlju i dovodi u opasnost njezino kontinuirano postojanje budući više ne živi na Zemlji poštujući Moju volju nego poništava Božanski red i pušta da njegova vlastita volja izbije koja se se suprotstavlja Mojem planu Spasenja. Unatoč tome… ljudska je volja slobodna… 

I time njihovo ponašanje i aktivnosti neće naći na protivljenje, namjesto toga sami će ljudi potpomoći djelu konačnog uništenja, oni sami će ubrzati kraj i ne shvaćaju da oni unatoč tome indirektno prosljeđuju u skladu sa Mojim planom Spasenja, budući će se zbog djela uništenja nastaviti proces razvoja duhovnih supstanci koje su i dalje ograničene u tvorevinama, budući će novi period Spasenja započeti i zaputiti se svojim kursom opet u zakonskom redu, kao što je određeno od strane Moje Ljubavi i mudrosti. Činjenica da većina ljudi to ne vjeruje jedino demonstrira nizak duhovni stupanj, budući svaka duhovno probuđena osoba može za sebe vidjeti da se sadašnja situacija na Zemlji ne može nastaviti ako čovjek želi govoriti o duhovnom razvoju. Ali nekoliko Mojih Vlastitih znaju kako nije preostalo puno vremena do kraja budući oni mogu vidjeti znakove vrlo jasno koje Sam nagovijestio kroz Riječ i Pismo… Ljudsko biće mora vidjeti sa duhovnim očima, onda će mu stanje čovječanstva biti očigledno. Ako, međutim, on jedino obraća pažnju na svijet on će samo vidjeti ekonomski razvoj i napredak, i onda će naći teškim vjerovati kako će sve dokončati, da nitko neće biti sposoban uživati rezultate njegovih vlastitih napora, njegovo posjedovanje zemaljskih dobara, on će uvijek jedino vidjeti svijet i njegov razvoj i duhovne misli će se sve više udaljavati od njegova uma što on više promatra svijet i njegov napredak… Ali on neće još puno dulje biti sposoban uživati što svijet ima za ponuditi; jako skoro će biti sposoban promatrati dezintegraciju, najprije kroz Moju volju, kroz biješnjenje elemenata prirode… i kasnije kroz ljudske projekte… naposlijedku, Moj vječni plan Spasenja Sam nagradio na pogrešnoj volji ljudi, koji će dati svim duhovima u cijelom svemiru nove mogućnosti za viši razvoj, budući im Ja želim pomoći ostvariti duhovni napredak.

I tako će se dogoditi kao što je proglašeno… i bez obzira sa koliko nepovjerenja vi ljudi gledate na Moja predskazanja… vi sa sigurnošću možete očekivati da se približavate strašnim prevratima i da će jedan period Iskupljenja dokončati i novi uskoro započeti… Jer vrijeme je isteklo koje je od strane Moje Ljubavi, mudrosti i snage bilo podareno duhovima.. I dogodit će se kao što je vama ljudima bilo neprestano proglašavano.

AMEN

Spread the Truth