Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7372b (Eksperimenti… Djelo uništenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7372b, 26 Svibanj 1959

EKSPERIMENTI… DJELO UNIŠTENJA…

Ja doista znam što je blagotvorno za sva bića koja Sam jednom stvorio… Ja znam koliko će učinkovito sve biti, i Ja također mogu usmjeriti učinak svega tako da će to jedino biti dobro za razvoj duhova… I zato će uistinu sotonske akcije Mojeg protivnika tijekom posljednjih dana samo rezultirati u činjenici da će većina njegovih sljedbenika opet biti otrgnuta od njega i zavezana u materiju, time će oni biti maknuti od njega i njegovog utjecaja za jedno beskonačno dugo vrijeme. On vjeruje kako je od Mene pridobio duhove i ponovno ih posjeduje, unatoč tome on će ih izgubiti i duhovna supstanca će još jednom započeti svoj viši razvoj. Jer Moja Ljubav neće nikada dokončati, opet i iznova će Moja Ljubav stvoriti nove mogućnosti za razvoj kako bi pomogla usponu duhova. I Moja Ljubav će opet i iznova pronaći nove načine… Čak ako biće u stanju slobodne volje, kao ljudsko biće, vrlo učestalo sebe vodi protivno Mojem vječnom planu i dovodi u opasnost viši razvoj… Ja ću opetovano obnoviti iznova red što jeste i ostaje Božanski zakon; ali nikada na štetu duhova i uvijek sa ciljem deifikacije bića koja su i dalje vrlo udaljena od ovog stanja. Prema tome, bez obzira što se dogodi u ovom svijetu… Moja Ljubav i mudrost zna svaki rezultat i uvijek će ga usmjeriti za dobrobit duhovnih bića, i konačni cilj će uvijek biti spasenje, njihov povratak k Meni i savršenstvo duša… Konačni cilj će biti postignuće izvornog stanja, gdje će biće, kao ‘slika Božja’, biti u stanju raditi i stvarati sa Mnom u apsolutnoj sreći.

AMEN

Spread the Truth