Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7372a (Eksperimenti… Djelo uništenja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7372a, 25 Svibanj 1959

EKSPERIMENTI… DJELO UNIŠTENJA…

Prodiranje u jezgru Zemlje može uvijek biti dozvoljeno jedino do izvjesnih granica; jednom kada su ove granice prekoračene vi ćete trpjeti sukladne posljedice… To će rezultirati u djelu uništenja na takvoj ogromnoj skali kojeg je za vas ljude nemoguće zamisliti budući vi nećete preživjeti takvo pustošenje nego ćete u isto vrijeme pasti žrtvom tih eksperimenata. Ljudski intelekt študira i špekulira i već je duboko proniknuo zakone prirode. I ova istraživanja bi doista mogla biti blagoslov za bližnja ljudska bića da su sprovođena sa ispravnim stavom spram Mene, tako da bi bilo moguće usmjeriti misli istraživača sukladno Božanskom redu. Ipak ovaj ispravan stav spram Mene obično nedostaje, i pojedinačni ljudi su često ušutkani od strane istraživača i naučnika koji su udaljeni od Mene i čije razmišljanje stoga može također zastraniti… Što će, u slučaju eksperimenata na naumljenoj skali, rezultirati u groznim posljedicama; oni više neće biti u stanju kontrolirati zakone prirode, oni će izvući pogrešne zaključke, i oni će sprovoditi pokuse na temelju pogrešnih proračuna i stoga pokrenuti sile koje više neće biti u stanju kontrolirati/obuzdati. Ljudi jedino računaju sa zemaljskim brojevima, ali ne sa duhovnim problemima koje je, s obzirom na nihovo neznanje o Bogu, za njih nemoguće riješiti. Ali temelj svega je duhovan, Zemlja postoji poradi duhovnog razloga, i cilj ljudi koji ju nastanjuju bi trebao biti uzdignuti se iznad zemaljskog carstva i postati zrelim za duhovno kraljevstvo, ali o postojanju kojeg istraživači i oni koji sebe smatraju upućenima ne znaju puno ili pak uopće ništa ili ne žele u to vjerovati… Međutim, Moja djela stvaranja su unatoč tome na milosti i nemilosti ljudske slobodne volje, i ljudi neće biti spriječeni od toga da prouzroče čak najveći opseg uništenja… Ipak oni će to učiniti na svoju vlastitu štetu, utoliko što će sve žive tvorevine izgubiti njihove živote, bile one ljudi ili životinje, bile one biljke ili druge tvorevine koje sadržavaju zavezanu duhovnu supstancu u svrhu višeg razvoja. I čak ako se u potonje ne vjeruje, životi bližnjih ljudskih bića se unatoč tome trebaju uzeti u obzir…

Pa ipak, ljudi sebe smatraju inteligentnima i mudrima, oni vjeruju kako također mogu proniknuti zakone prirode koji su do sada bili njima nepoznati. Oni sprovode eksperimente koji će se neprestano širiti sve dok ne oslobode dosad nepoznate sile sa nezamislivim rezultatom totalnog uništenja Zemljine površine, kojeg ni jedno živo biće neće preživjeti, kao što je bilo predskazano od strane vidjeoca i proroka od početka ovog zemaljskog perioda. I Ja dozvoljavam ljudskoj volji njezinu slobodu; međutim, Moj vječni plan Spasenja je utemeljen na ovoj volji, budući Sam Ja pred-vidjeo od početka da su do tog vremena ljudi dosegli tako nizak duhovan stupanj da će to iznova potrebovati restauraciju Mojeg vječnog reda i tako Sam bio u stanju utemeljiti Moj plan Spasenja na tome bez da porobim ljudsku volju. Jer oni sami će biti arhitekti kraja ove Zemlje, oni sami će odlučiti datum unatoč prethodnih upozorenja i opominjanja, unatoč neprestanim upućivanjima na njihovo pogrešno djelovanje, sve dok oni nisu u udruženju sa njihovim Bogom i Stvoriteljem od vječnosti, Koji bi onda doista bio u stanju voditi njihove misli i namjere ispravno bez prisiljavanja njihove volje. Ali ljudi ne žele vjerovati da se približavaju jednom takvom djelu uništenja Zemlje, i oni ne mogu biti upozoreni na nijedan drugi način nego kroz Moju Riječ, koja im je dostavljena odgore… Ali ako nagnu njihova srca ka Meni sami od sebe, oni će također postati prosvjetljeni i odustati sami od daljnjih eksperimenata… Ipak ima samo nekolicina od njih i oni neće biti u stanju sebe dokazati/afirmirati, premda prepoznaju ogromnu opasnost koja prijeti ljudskoj rasi… Ali većina će biti protivna i neće odustati od plana koji će rezultirati u kraju Zemlje. I poradi njihove slobode volje oni ne mogu i neće biti zaustavljeni s Moje strane jer, sukladno Mojem mudrom upravljanju, to će opet unaprijediti viši razvoj bezbrojnih bića, budući Ja znam kako sve voditi, čak ono što je loše, tako da će to unatoč tome i dalje rezultirati u blagotvornim posljedicama i baš to je Moj plan Spasenja koji će prema tome također biti sproveden sukladno Mojoj Ljubavi i mudrosti.

AMEN

Spread the Truth