Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7369 (Iskupljenje potrebuje slobodnu volju…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde br. 7369, 22 Svibanj 1959

ISKUPLJENJE POTREBUJE SLOBODNU VOLJU…

Ja jedino želim vaše osiguranje da Me vi želite slušati, i od tog trenutka vaš život će biti fokusiran na vaš cilj, jer onda će to biti u Mojim rukama voditi vas i podučavati tako da ćete postići vaš cilj. Ja ne mogu imati odlučujući učinak na vaš zemaljski život sve dok vi Meni niste dobrovoljno dali ovo osiguranje, ali Ja mogu trenutno uzeti vašu sudbinu u Moje ruke čim se ovo osiguranje dobrovoljno dogodilo. Ako vi možete razumjeti da se to tiče borbe za vašu dušu između Mene i Mojeg protivnika (Sotone), kojem Ja moram podariti pravdu utoliko da mu Ja neću nasilno uzeti ono što pripada njemu… onda ćete također razumjeti da Ja najprije potrebujem ovo osiguranje da vi postanete i ostanete vječno Moji Vlastiti. To je jedino ova slobodna volja koja Me ovlaštava da vršim Moj utjecaj i pomognem vam u borbi protiv neprijatelja vaših duša, koji se neće prestati boriti za vas sve dok vi niste potpuno lišeni slabosti i nedostataka, koji vas identificiraju kao njegova sljedbenika. Time on i dalje ima vlast nad vama sve dok ne možete sebe razdvojiti od njega u potpunosti, to jest, sve dok su protivnikove karakteristike i dalje unutar vas: pogreške, slabosti, žudnje i svakojake vrste poroka, koji su njegovo nasljedstvo još od njegovog otpadništva od Mene. A to da li će se vaše razdvajanje od njega dogoditi jednog dana zavisi o vašoj volji… iz ovog razloga Ja Sam umro na Križu za vas kao Isus, čovjek, time Sam vas iskupio iz njegove vlasti. Prethodno ovome bilo bi nemoguće za vas udaljiti se od ove vlasti, budući ste vi sebe izručili njemu kao rezultat izvornog grijeha i on vas nikada ne bi oslobodio od njegove kontrole. Međutim, Ja Sam platio za ovaj grijeh sa raspećem (Izaija 53)… Posljedično tome, cijeli duhovni svijet bi bio iskupljen od tog trenutka nadalje da Ja nisam poštovao slobodnu volju ovih bića koja su Mi se usprotivila… Jer volja svakog bića je slobodna i on može ostati sa gospodarom po njegovu vlastitu izboru.

Prema tome, sljedbenici Mojega protivnika mogu ostati sa njime, i njihova će volja biti poštovana, Ja neću nasilno otrgnuti ijedno biće od Mojega protivnika koji njemu pripada i ne izražava volju da bude oslobođen od njegova sadašnjeg gospodara. Otud, takvo biće će ostati neiskupljeno pa čak ako prođu i vječnosti prije nego on požudi biti oslobođen od njega… Ova bića su neiskupljena unatoč Mojoj smrti na Križu… Ali čim se njegova slobodna volja okrene ka Meni, čim je biće u ljudskom stanju, kada ono opet primi njegovu slobodnu volju, promišljeno se okrene od Mojeg protivnika i prema Meni, time čim ono želi postati i ostati Moj Vlastiti, Moj čin Spasenja stupa na snagu i Ja… Isus Krist i Otac od vječnosti… zaposjedam ovu osobu i započinjem ga oslobađati od Mojega protivnika, što se događa sukladno njegovoj snazi volje da se bori protiv njegovih pogrešaka i slabosti. I on može neprestano tražiti ovu voljnu snagu od Isusa Krista, i on će to napraviti, također, budući on vjeruje u Njega. Vjera u Isusa Krista i Njegov čin Spasenja je preduvjet za osobu da Mu apelira za blagoslove čina Spasenja. To je zašto jedan nevjernik ne može pronaći iskupljenje, jer Isus Krist Osobno mora osnažiti čovjekovu volju da sebe oslobodi od protivnika. Međutim, Ja neću nikada ostaviti ikoga jednom kada se okrene ka Meni dobrovoljno, i on može uzeti njegovo iskupljenje kao garantirano, jer Ja ću se neumorno boriti za njega i kroz prenošenje snage njemu ću mu pomoći osloboditi sebe od njegovih pogrešaka i slabosti. I opet i iznova ću Ja izvršiti utjecaj na njegove misli, time ga nikada neću isključiti iz Moje Ljubavi pune brige, posljedično ni jedna osoba neće ostati neiskupljena čija volja stremi spram Mene, koji pokušava ispuniti Moju volju i promišljeno se odmiče od Mojeg protivnika. Ja jedino potrebujem volju ljudskog bića, Ja jedino zahtjevam priznavanje Isusa kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta u Kojem Sam Ja Osobno ostvario čin Spasenja za ljude, kako bi onda bio sposoban podariti im blagoslove čina Spasenja koji se sastoje od snaženja volje ljudskog bića, od toga da bude sposoban primiti snagu da postigne ponovnu preobrazbu u Ljubav (Matej 5:48). I Ja jedino tražim neprestanu vezu sa Mnom tako da snaga uvijek može teći preko ka vama i vi možete ispuniti sve duhovne i zemaljske zadatke koji su od vas očekivani opet i iznova u ovom zemaljskom životu. Jedino smjer vaše volje spram Mene odlučuje da li i kada će se vaše iskupljenje dogoditi, ali na ovaj način je sigurno da će se dogoditi, inače bi Moj čin Spasenja bio ostvaren uzalud, ali ovo bi se trebalo nazvati najvećim obmanjujućim učenjem ako bi ga netko htio zastupati. Isus Krist je iskupio sve ljude, ali jedino oni koji žele biti iskupljeni će sudjelovati u blagoslovima čina Spasenja… Ali svatko tko želi će doista postati blaženim, budući njegova volja Mene ovlaštava da otrgnem dušu od Mojeg protivnika budući Sam platio otkupnu cijenu za nju sa Mojom Krvlju.

AMEN

Spread the Truth