Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7367 (Pročišćavanje srca…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7367, 19 Svibanj 1959

PROČIŠĆAVANJE SRCA…

Ja želim biti jedini vladar u Mojoj kući, i prema tome vi ste trebali izbaciti sve ako želite primiti Mene u vaše srce, jer tamo više ne može biti ikakvog prostora za drugoga, jer Ja ne mogu boraviti gdje on i dalje boravi. To je zasigurno težak zadatak za vas kompletno pročistiti vaše srce, odbaciti sve žudnje, boriti se protiv svih pogrešaka i slabosti i pripremiti vaše srce za Mene kao jedno prebivalište gdje je sve blistavo i jasno i gdje Ja mogu naknadno ostati kako bi vas već na Zemlji učinio sretnima baš kao i u vječnosti jednog dana. Jer Moje prisustvo će rezultirati u ovom blaženstvu, Moje prisustvno neće ostati neučinkovito, Moje prisustvo predstavlja za vašu dušu rastuću zrelost, mudrost i snagu da ostvarite ono što vam je ranije bilo nemoguće. Kada Sam Ja unutar vas, vi se više nećete osjećati usamljeni i napušteni; vi ćete znati za sebe kako ste sigurni i dobro čuvani na srcu vašeg Oca, da vam više neće prijetiti opasnosti, da vas Moj protivnik više neće biti sposoban tlačiti i da ste vi uvijek bliže vašem savršenstvu, budući vam je osigurano sjedinjenje sa Mnom, što za vas znači sve. Ali najprije ćete trebati pročistiti vaša srca, vi morate učiniti sve u vašoj moći da izbacite van onog koji vas želi zauvijek posjedovati ali koji je vaša propast. Ali Ja, također, želim prebivati u vama i posjedovati vas zauvijek; međutim, ne mogu vas dijeliti sa njime, vaše srce mora biti u cjelosti Moje vlasništvo, i ovo se jedino može dogoditi ako vaša Ljubav pripada Meni u cjelosti, a to naznačava da vi više ne žudite ili bi željeli posjedovati išta drugo osim Mene jedino(g)…

Otud, sva je zemaljska žudnja morala biti iskorijenjena; vi ne bi trebali žudjeti ništa drugo nego jedino biti dijete vašeg Oca i biti sposobni komunicirati poput djece sa vašim Ocem. I srdačan kontakt također zahtijeva srdačno sjedinjenje, dijete mora biti blizu Ocu, Otac mora biti sa Njegovim djetetom… stoga nastaniti se u vašim srcima. Vi ste nesvjesni najvišeg blaženstva kojeg dijete osjeća kada se ono osjeća potpuno sigurno u Očevim rukama, kada se više ne boji, kada se ono više ne treba bojati nedaće, poteškoće ili progonstva, kada je ono našlo mir unutar sebe samoga, kojeg jedino srdačna Očeva Ljubav može podariti djetetu. I svi vi možete postići ovaj mir samo ako ste ozbiljni u svezi pročišćavanja vašeg srca tako da ćete biti sposobni primiti Me u njega… Sva tjeskoba će nestati, sva nervoza će vas napustiti, slabosti i bolesti će vam biti nepoznate, vi ćete se zaputiti vašim stazama u snazi i jasnoći budući više nećete hodati sami nego ćete živjeti vaš Zemaljski život u neprestanom društvu sa Mnom i stoga vaš neprijatelj… Moj protivnik (Sotona)… isto tako neće biti sposoban vršiti pritisak na vas, budući on više neće pronaći nikakve pukotine u koju bi se mogao sakriti, jer Moje prisustvo u vašem srcu ga je učinilo tako blistavim da se on više nije sposoban nigdje sakriti, je on bježi od svjetlosti i čak još više od Mojeg prisustva. Prema tome, ako želite postići jedan unutarnji mir onda bi jedino trebali dopustiti Meni da se nastanim u vaše srce i pročistim ga od svega što bi me i dalje moglo spriječiti od ulaženja… A Ja vam želim pomoći sa ovim radom čim primjetim da čeznete za Mojim prisustvom… Onda ću vam podariti snagu da učinite sve što je u vašoj moći kako bi učinili vaše srce dostojnim kao jedno prebivalište za Mene, i Ja ću se rado useliti i ostati sa vama zauvijek, jer Ja onda neću nikada iznova napustiti Moje dijete jednom kada je ono sebe kompletno izručilo Meni.

AMEN

Spread the Truth