Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7358 (Isusovo uznešenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7358, 8 Svibanj 1959

ISUSOVO UZNEŠENJE…

Ljudima je teško povjerovati u ono što ne može biti dokazano kada se to tiče fenomena koji su izvan prirodnih zakona, koji se prema tome jedino putem vjere mogu primiti kao istiniti. Ovo također uključuje Moje uznešenje, konačno zbivanje Mojeg prisustva na Zemlji, koje se doista dogodilo protiv zakona ali kojem su mogli posvjedočiti jedino savršeni ljudi. I ovi su savršeni ljudi bili podučeni uključiti ovu informaciju kada drugim ljudima kazuju o Spasenju kroz Moju smrt, o Mojoj patnji i umiranju na križu i Mojem uskrsnuću… Iz tog su razloga Moji učenici također govorili o Mojem uznešenju ali njima se jedino vjerovalo tamo gdje su ljudi, poradi njihove vjere, bili već više skloni duhovnom i koji su stoga bili sposobni uzvjerovati u ono što im je bilo prenešeno. Niti su se oni usudili sumnjati u svjedoke Mojeg uznešenja pošto su osjećali kako su ovi, Moji svjedoci, govorili istinu i proglašavali im Evanđelje po odredbama od gore. Iz tog razloga je vjera u Uznešenje Isusa bila sačuvana jedno poduže vrijeme, u nju se nije sumnjalo kao što je to slučaj sada, kada se ljubav ohladila među ljudima i vjera se već može nazvati potpuno mrtvom. Pored toga, nema vjerodostojnih svjedoka ovog događaja  i ljudi moraju bezuvjetno uzvjerovati onome što im je iz tradicije ili iz Knjige Otaca poznato kao istinito… Ali živa vjera nedostaje, jer ova se jedino može probuditi životom ljubavi, tako da se tim putem probudi čovjekov duh i prosvjetli ga te biva pronađeno jedno lagano riješenje ovog problema, koje se nikad ne može otkriti bez probuđenog duha. Kada Sam se uzdignuo na nebo bio Sam okružen duhovno probuđenim muškaracima i ženama sa srcima prepunim ljubavi koji su prionuli uz Mene sa žarkom privrženošću. I time su oni bili sposobni promatrati proces koji je bio potpuno prirodan pošto Moje prirodno tijelo više nije postojalo, umjesto njega, Ja Sam jedino prihvatio potpuno preobraženo tijelo kako bi bio sposoban ostati vidljivim tim ljudima sve dok ih nisam napustio da bi se vratio u kraljevstvo odakle Sam došao. Moje kraljevstvo je čisto svjetlo i ljubav i ne može se vidjeti fizičkim očima, jedino duhovno oko ga može ugledati/promatrati, baš kao što svaki čisti duh prebiva u oceanu svjetla i također se može vidjeti jedino pomoću duhovne vizije (ili ‘sa duhovnim okom’).

Prilikom smrti (u)savršena duša oblači svjetlosnu odjeću i zrači puna veličanstvenosti i slave, i kada bi ljudi već bili duhovno (u)savršeni onda bi oni također povremeno mogli vidjeti takav svjetlosni lik kada duša ostavlja svoje zemaljsko tijelo iza sebe nakon dokončanja njezinog fizičkog života i ulazi u kraljevstvo onostranog. Jer svaka duša koja ulaže napor ostvariti savršenstvo na Zemlji će već biti produhovljena do određenog stupnja tako da sebe može odjenuti sa blistavom odjećom, radi se jedino o tome da samo nekolicina ljudi imaju ovaj dar milosti da su u stanju duhovno vidjeti kada duša napušta njezino zemaljsko tijelo. To je zašto duhovno uspavani ljudi ne mogu biti uvjereni da Sam nakon Mojeg uskrsnuća Ja bio ‘uznešen na nebo’, što je bio proces koji se zbio u svoj sjajnosti poradi Mojih učenika, tako da su bili sposobni udovoljiti njihovom zadatku sa pouzdanom vjerom u Moju moć i slavu, jer oni su trebali odnijeti Evanđelje po cijelom svijetu i upoznati ljude sa Mojim uskrsnućem i uznešenjem. Do koje je mjere osoba sposobna vjerovati u ovo ovisi u potpunosti o snazi njegove ljubavi spram Mene i njegovih bližnjih… Sve je ukorijenjeno u ispunjenju Moje dvije zapovijedi: Najuzvišenija realizacija i živa vjera izviru iz ljubavi spram Boga i čovjekova bližnjega, ipak bez ispunjavanja ovih zapovijedi biti će nemoguće za vas ljude uzvjerovati u ono što vam se ne može dokazati poradi slobode vaše volje. Ali možete sebe smatrati blaženima ako vjerujete bez dokaza, jer za takvu ćete vjeru biti nagrađeni jednog dana ako je ona rezultat nesebičnog života ljubavi (Ivan 20:29)… Onda ćete vi, također, odjenuti svjetlosnu odjeću i nećete kušati smrti, vi ćete također biti ‘uznešeni na nebo’, biti ćete u stanju ući u kraljevstvo mira i blaženstva te biti prožeti sjajnim svjetlom, pošto ćete onda prebivati u svjetlu cijelu vječnost.

AMEN

Spread the Truth