Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7349 (Rad u vinogradu mora biti obavljen u Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7349, 29 Travanj 1959

RAD U VINOGRADU MORA BITI OBAVLJAN U LJUBAVI…

Blagoslov neće izostati nijednom od vas koji je postavljen u rad za Mene i Moje kraljevstvo, kojeg vrši u istinskoj Ljubavi prema bližnjemu. Mora biti prisutna ova duboka Ljubav za bližnjega, ako treba uspješno djelovati na ljude na Zemlji, a i na duše u onostranom, kojima je ta Ljubav prema bližnjemu isto tako potrebna da bi mogli napredovati u svom duhovnom razvoju. Jer bez Ljubavi, i rad ostaje tek jedna mehanička aktivnost, koja neće donijeti mnogo blagoslova. Mora postojati volja da se pomogne svim nesretnim dušama, koje još nisu pronašle put k Meni… Sluga u Mojemu vinogradu mora ponajprije željeti pomoći, a onda otpočeti posao, pa će mu uspjeti, on će njemu donijeti uspjeh, čim su ljudi ili duše u onostranom kraljevstvu voljne prihvatiti, i tako reagirati (odgovoriti) na napore radnika u Mojemu vinogradu… čim oni Moju Riječ, Koju im on objavljuje, slušaju i nastoje ju u potpunosti živjeti. I duša je već pridobivena za vječnost… Duše osjećaju Ljubav onoga, tko im donosi Moju Riječ, i one otuda više nemaju otpor, koji je u početku bio u njima… Ljubav navjestitelja međutim ublažava svaki otpor, Ljubav navjestitelja ima svoj učinak na srce onoga tko sada prima Moju Riječ, i stoga se dobrovoljno otvara, te prihvaća i Mene, kada Ja pratim Mojega slugu i žudim pristup. Na radu jednog radnika u vinogradu koji je pun Ljubavi, počiva veliki blagoslov… Dok nedostaje ova Ljubav, rad će biti bez rezultata… a ona nedostaje tamo gdje se Moja Riječ propovijeda po profesiji (zvanju), gdje je profesija propovjednika samo pitanje egzistencije, a nedostaje istinska nesebična Ljubav prema bližnjemu, gdje propovjednik ne vidi veliku duševnu nevolju (potrebu) onih kojima on treba donijeti pomoć objavljivanjem Moje Riječi… Štoviše, gdje nije Ljubav, ne može se ni djelovati u Ljubavi, pa uspjeh neće biti velik, osim ako se među slušateljima nađu ljudi koji u sebi imaju veliku žudnju za Mojim obraćanjem… Njima će Riječ biti na blagoslov, čak i ako nije ponuđena iz srca ispunjenog Ljubavlju, ali je bila primljena u Ljubavi za Mene, i Moja će Riječ sada također imati snagu direktnog obraćanja, i donijeti blagoslov… No, Ljubav je uvijek ponajprije snaga, Koja može djelovati u srcu čovjeka, a Ljubav-ni dar iz Mene stoga također treba biti ponuđen sa Ljubav-nim srcem i rukama, pa uspjeh uistinu neće izostati.

AMEN

Spread the Truth