Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7345 (Važnost/značenje molitve za preminule…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7345, 24 Travanj 1959

VAŽNOST/ZNAČENJE MOLITVE ZA PREMINULE…

Od najveće je važnosti znati o položaju/situaciji/stanju duša u onostranom kraljevstvu, koje u svojoj nevolji spoznaju što su propustile na zemlji, i trude se poboljšati svoju poziciju. Njima se jedino može pomoći putem svjetlosnih bića, jer pošto se i u duhovnom carstvu poštuje slobodna volja duše, svjetlosna bića ne mogu protiv nje ni djelovati na duše; dakle izbavljenje nevoljne duše je prilično teško, i često može trajati vječnostima dok se duša sama ne potrudi oko poboljšanja.

Ali pogrešno je misliti kako se duši u mraku nikad ne nudi pomoć …. Kraljevstvo svjetla se neprestano trudi unijeti svjetlo u tamu, ali gdje se srca zatvaraju, svjetlo gubi svoju silu/snagu, i tamo ostaje mračno kao i ranije/do tada. Dakle duše same određuju/uvjetuju svoje stanje, koje može biti tama, polutama/zora ili svjetlo …. one ga same uvjetuju putem svoje volje, koja mora biti usmjerena u pravcu svjetla, ako želi da joj bude svjetlije oko duše.

Ali, ako je duša tako oslabljena ili se nalazi još skroz u rukama Božjeg protivnika (= Sotone), onda se ona sama vječno neće moći izdići iz te slabosti …. Ona ni ne zna ništa o Božanskom izbavitelju Isusu Kristu tako da Ga ni ne može pozvati u pomoć …. I ona bi dakle u svom nesretnom stanju ostala/istrajala vječno dugo, ako joj ne pristigne pomoć kroz molitvu ljudi.

Upravo ta molitva obično biva izostavljena/propuštena, jer se u njeno djelovanje i njenu nužnost ne vjeruje. A ta molitva je upravo za onostrano kraljevstvo značajan faktor, jer gdje si biće samo više nije sposobno pomoći, i gdje je Božja ljubav zakonski ograničena/svezana kroz slobodnu volju duše, tamo se ljubav jednog čovjeka može uključiti kao posrednik, i njemu za ljubav Božja ljubav tada može postati aktivna i nesretnom biću dati snagu ….

Zadnja odluka je doduše još uvijek na samoj duši, da li će i kako koristiti tu snagu koja joj tada kroz molitvu čovjeka pristiže. Ali ona tu molitvu osjeća kao dobročinstvo/dobro djelo, i ona počinje popuštati svoj raniji otpor, i u njoj postaje svjetlije, tako da počinje razmišljati, i time dolazi do njenog izbavljenja, samo ako ispravno koristi snagu (iz) molitve. Tada se mogu uključiti i svjetlosna bića, bez da nailaze na otpor.

Dakle svaka veza duš­â tame sa svijetom svjetla ili sa Bogom je nemoguća, sve dok volja prije toga nije slomljena, volja koja se još nalazi u otvorenom otporu prema Bogu, bez kojeg duša ni ne bi bila u tami. Potreba koju svako biće u tami ima za boljim stanjem nije presudna, već ono prije toga mora spoznati uzrok svog bijednog stanja i potruditi se taj uzrok promijeniti, promijeniti se i težiti/žuditi za svjetlom svjetla radi, ne zbog blaženstva/sreće koje je s time povezano ….

Biće mora spoznati svoju griješnost i mora se htjeti riješiti svojih grijeha, mora iz spoznaje kako u toj griješnosti nije dostojna Božje blizine žuditi za izbavljenjem, i mora se htjeti osloboditi grijeha i smrti, kako bi prišla bliže Bogu, za Kojim duša mora žudjeti …. što će zasiguno i biti slučaj, kad jednom prepozna/spozna svoju krivicu i prizna je pred Isusom Kristom, Koji će joj uvijek iznova pristupati, kako bi je potakao da Mu se u nevolji obrati….

Sama duša se mora željeti/htjeti osloboditi/izaći iz svog mučnog stanja, ali uvijek u dubokoj poniznosti i u spoznaji svojih grijeha. I to zahtjeva njenu promjenu volje, do koje ona može doći baš jedino putem molitve, jer duša sama je pre-slaba kada stupi u onostrano kraljevstvo u stanju mraka. Tada ona putem molitve može primiti toliko snage, koju će ona onda sigurno koristiti na ispravan način, jer Božja ljubav nadasve rado nagrađuje ljubav ljudi koji se mole/zalažu za ispunjenjem njihovih molbi za pomoć nesretnoj duši u duhovnom kraljevstvu u njenoj nevolji.

Sama ljubav uklanja granice koje je Božija pravednost postavila i koje ne mogu proizvoljno biti porušene …. Ljubavi Božjoj su postavljena ograničenja putem volje same duše …. Dakle, gdje zakaže njihova volja, tu se može posrednički uključiti čovjekova ljubav, i Bog će poradi te ljubavi pomoći duši da se oslobodi iz njene nesretne pozicije …. jer Bog želi samo sreću svakom stvorenju, a ne njegovu propast.

AMEN

Spread the Truth