Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7344 (Vječna borba protiv svijeta…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7344, 23 Travanj 1959

VJEČNA BORBA PROTIV SVIJETA…

            (Jakovljeva 4:4)           

I ako žudite za zadovoljstvima ovog svijeta samo se prisjetite da ćete vlastitom krivnjom izgubiti duhovna zadovoljstva budući ne možete posjedovati obadvoje u isto vrijeme, duhovno i zemaljsko kraljevstvo (Matej 6:24), jer Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta (Ivan 18:36). Zadovoljstva ponuđena vam od strane zemaljskog svijeta će uvijek jedino zadovoljiti tijelo ali ne dušu, koja potrebuje nešto drugačije kako bi postigla blaženstvo, koja ne može biti nasamarena/zavarana sa zemaljskim uživanjima nego potrebuje duhovnu prehranu kako bi postala sretna. I prema tome uvijek se pobrinite da vaša žudnja neće izmaći kontroli i prigušiti duševnu žudnju; uvijek se pobrinite da vas zemaljska zadovoljstva neće zaustaviti od duhovnog stremljenja, da su ona, tako reći, njima protivna… da se duhovno stremljenje čovjeka umanjuje do istog opsega kako on pokušava osigurati za sebe, to jest, njegovo tijelo, fizička zadovoljstva. I uvijek zapamtite da ‘Moje kraljevstvo nije od ovog svijeta…’ Posljedično tome, štogod uživate ili smatrate poželjnim a što i dalje pripada ovom svijetu će uvijek predstavljati malu prepreku na stazi uspona, u duhovno kraljevstvo. Vama nije sve zanijekano od strane Mene, to jedino ne bi trebalo uključivati opasnost da zastranite sa staze ka Meni… Sve dok ovaj rizik ne postoji, vi možete također dati vašem tijelu što ono potrebuje… I na vama je uspostaviti da li i do kojeg opsega ćete vi biti spriječeni od vašeg kontakta sa Mnom, od vašeg iskrenog stremljenja za Moje kraljevstvo i njegovu pravednost (Matej 6:33). I ako onda dopustite da vas prilika mimoiđe putem koje bi vi mogli biti sposobni osigurati za vašu dušu duhovno zasićenje samo kako bi zadovoljili vaše tijelo onda će to biti nepravda spram vaše duše, koja je jednako izgladnjela i u potrebi za snaženjem.

Duhovni stremitelj neće nikada odložiti (kao na policu) duhovno kraljevstvo ili njegovu dušu, on će ju uvijek postaviti na prednji dio, on si ne može pomoći nego najprije uzeti u obzir njegovu dušu i neće obraćati previše pažnje na njegovo tijelo sve dok se nije najprije pobrinuo za njegovu dušu. I štogod će onda dati tijelu je ispravno pred Mojim očima, jer on je najprije uzeo u obzir Moje kraljevstvo i Moju volju prije nego je uzeo u obzir njegovo zemaljsko postojanje, i ovo je ispravno i također u skladu sa Mojom voljom. Jer Ja Sam vas postavio u ovaj svijet budući u njemu možete potpuno sazrijeti, i vaša će duša doista sazrijeti u potpunosti ako vi uvijek imate Moju volju na pameti i živite na Zemlji sukladno. I uvijek će biti Moja volja vi trebate podići vaše oči spram Mene, da stremite spram Mene, da vi tražite povezanost sa Mnom, da ste prema tome držani zarobljenima od strane duhovnog kraljevstva i ne zakopavate sebe iznova u materiju poradi zemaljskog svijeta, koji je vaša smrt. I ako ste privučeni od strane velikih zemaljskih kušnji onda uvijek budite na oprezu da ne proigrate vašom krivnjom bogatstva vaše duše… da vi dobrovoljno napustite ono što je vaša duša već zaposjednula… da vi zanemarite njezinu žudnju i ostavite ju da trpi nedaću poradi zemaljskih vlasništava ili zemaljskih zadovoljstava. Svijet je vaš neprijatelj, pokušajte postati njegovim gospodarem, vi ga zasigurno možete učiniti popustljivim/suglasnim ali ne dopustite mu da postane vašim gospodarom kojem vi sebe podređujete i na taj način trpite poraz namjesto da zadobijete pobjedu. Ostanite neprestano u kontaktu sa kraljevstvom koje nije od ovog svijeta i vi ćete doista postati pobjedonosni nad zemaljskim svijetom; on će vam služiti da postignete savršenstvo (Matej 5:48), budući je to vaš JEDINI cilj.

AMEN

Spread the Truth