Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7329 (Božje prisustvo štiti od protivnika…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7329, 8 Travanj 1959

BOŽJE PRISUSTVO ŠTITI OD PROTIVNIKA…

Od suštinske je važnosti da vi sebe ne izolirate od Mene. Sve dok ostanete u mentalnom kontaktu sa Mnom kroz Ljubav-ne akcije ili srdačnu molitvu, vi ćete biti zaštićeni od svih nasrtaja od strane neprijatelja vaših duša (Sotone). Međutim, čim vaša veza sa mnom olabavi, on će biti pokraj vas i onda nije uvijek lako odgurnuti ga ponovno budući ste vi slabi bez Mene. Posljedično tome, ako za početak ne dopustite da se pojavi ova slabost, ako uvijek ostanete u kontaktu sa Mnom, vi ćete ga uvijek biti u stanju odbiti time što ćete se okoristiti/pripomoći Mojom snagom, koja teče kroz vas čim ste Mi se pridružili, time, čim ste postali Moji Vlastiti svojim vlastitim odabirom. Rekao Sam vam ovo već puno puta, ipak, opet i iznova, vi ste u opasnosti pasti mu žrtvom budući odbacujete Moje upozorenje i sebe još malo dalje udaljavate od Mene, posebice kada dozvoljavate svjetovnim mislima da se pojave u vama ili popustite/omlitavite u vašem duhovnom stremljenju, kada više obraćate pažnju na vaš svjetovni nego na vaš duhovni život… Vi Mi morate neprestano ostati blizu, ili Me morate neprestano privlačiti k vama kroz vaše misli i akcije, vi morate živjeti u Ljubavi.. onda ću Ja uvijek biti sa vama… ili vi morate uspostaviti vašu vezu sa Mnom u molitvi, koja će vas pouzdano zaštititi od ikakvog pristupanja neprijatelja. U Mojem prisustvu on vas neće salijetati; on vam se ne može približiti čim Ja hodam pored vas… Vi morate uvijek zapamtiti kako nema bolje zaštite od njega od Mene Osobno, od Mojeg prisustva, kojeg vi sami određujete. Ja želim biti prisutan sa vama u svako vrijeme, Ja vas ne želim opet ostaviti ali vi također morate imati ovu žudnju za Mojim prisustvom, jer jedino onda se ono može dogoditi, ali Ja neću ostati sa vama protiv vaše volje ako ste ravnodušni na ovo Moje prisustvo… 

Ali ako ste vi tako duboko ujedinjeni sa Mnom, onda se vi doista ne morate bojati ničega, niti duhovnih niti svjetovnih salijetanja/uznemiravanja, jer Ja sam Gospodar nad svima njima i doista štitim Moju djecu, koja Mi žele pripadati i prianjaju uz Mene u njihovoj Ljubavi i njihovoj žudnji za Mojom blizinom. Treba priznati, opet i iznova će on (Sotona) pokušati intervenirati, ipak sve dok Mene nosite u vašem srcu ono će ostati zatvoreno za njega i on neće biti sposoban uklizati u njega, i stoga će on ponovno otići i čekati na sljedeću priliku. Prema tome, budite budni i ostanite jedino sa Mnom, ne isključite Me iz svojih misli, uvijek budite Ljubav-no aktivni i često pustite da se molitva podigne do Mene u duhu i istini… Vi trebate uvijek jedino održavati vašu vezu sa Mnom i vi ćete doista biti sposobni živjeti jedan laganiji život, jer Moj protivnik neće pronaći nikakvu metu i ne može vas gnjaviti budući ću Mu se Ja osobno suprotstaviti svugdje. I on bježi od Mene, ‘Svjetla od vječnosti’, on Me ne želi susresti, budući Me on ne želi priznati kao njegovog gospodara… Unatoč tome, Ja ostajem Gospodar čak nad njime, i doista, Ja ću vas zaštiti od njega, pod uvjetom da vi uvijek želite ostati blizu Mene, u slučaju da želite biti Moji vlastiti sada i zauvijek.

AMEN

Spread the Truth