Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7326 (Pravednost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7326, 5 Travanj 1959

PRAVEDNOST…

Pravednika će i u Mojemu kraljevstvu dopasti pravednost, jer tko ispravno misli i postupa na Zemlji, on može također od Mene očekivati za sebe sud, koji će ga u potpunosti zadovoljiti. Svaki čovjek treba bližnjemu pružiti najpotpuniju pravednost, a to znači da ga on treba tretirati kao brata, s kojim dijeli sve što mu je dodijeljeno od Oca… On ga treba pravedno uzeti u obzir, odnosno tako, kao što je u namjeri Oca, Koji jednako ljubi oba djeteta i nikada ne želi vidjeti jednoga zanemarenog od strane drugoga. A ovo se posebno odnosi na duhovno dobro, koje je čovjeku potrebno za sazrijevanje duše… Također zemaljski bližnjemu treba biti iskazana pravednost, tako da on nikada ne bude zakinut ili mu nepravedno bude nanesena šteta. No, zemaljski je neizbježno da ljudi budu različito opskrbljeni zemaljskim dobrima, jer je to utemeljeno u Mojemu vječnom planu spasenja, da različite životne okolnosti pojedinih ljudi, opet služe tome da povećaju volju za uzajamnim pomaganjem, a dobrovoljno davanje, ili dobrovoljno pružanje pomoći, djela su nesebične Ljubavi prema bližnjemu, koja na Zemlji trebaju biti prakticirana u svrhu vlastitog usavršavanja. No, pružanje pomoći svome bližnjemu duhovno znači još dublju Ljubav za njega, jer svatko treba biti vraćen Ocu, jer svaki čovjek mora pronaći put k Meni. I zato svaki čovjek mora gledati drugoga kao svoga brata, koji ima jednako pravo, opet kao Moje dijete biti prihvaćen, i nijedan čovjek ne treba vjerovati da njemu jedinome pripada ovo pravo. A svatko treba pomoći svome bratu u tome da duhovno sazrije… iako sada najprije mora biti spremna volja za to. Ali, čovjek je onda svome bližnjemu iskazao pravednost, kada je on njemu najprije u ruku dao sredstvo za postizanje savršenstva. Na koji način ovaj potom upotrebljava izraz njegove Ljubavi, mora on sam odgovarati, ali, pravedniku je nagrada sigurna… on će biti od Mene na isti način uzet u obzir, njemu će biti dano, kako je on sam razdjeljivao… I tako je pravednost, djelo Ljubavi za bližnjega, da svakom čovjeku treba biti stavljeno na raspolaganje ono što on sam ne posjeduje, što je međutim potrebno za spas njegove duše… A čovjek koji se tome može radovati, treba pravično misliti na svoju braću koja nisu u jednakom položaju, te on njih treba opskrbiti duhovno i zemaljski, jer je i on sam opskrbljen od Mene, Koji Svoju radost imam u pravednosti, i blagoslivljam svakoga čije je mišljenje i postupanje ispravno, kako također nalaže ispravna Ljubav za bližnjega. A, tako će također čovjek u duhovnom kraljevstvu od Mene biti uzet u obzir, i bit će blagoslovljen, budući pravednost pripada Mojemu izvornom Biću, Kojemu se vi ljudi trebate prilagoditi… ona pripada Biću Ljubavi, u Koje se vi opet trebate oblikovati na Zemlji, i ona je vrlina, koja je bila vaša vlastita na početku, koju vi iznova morate prihvatiti, ako se želite kao savršeni vratiti Meni, u vašu Očinsku kuću.

AMEN

Spread the Truth