Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7322 (Silazak u pakao…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7322, 31 Ožujak 1959

SILAZAK U PAKAO…

Što više razmišljate o cijeni koju Sam platio kako bi za vas otkupio vječni život, to se više morate pitati što se dogodilo dušama koje su živjele i umrle prije Mojeg uskrsnuća i čije su duše i dalje bile mrtve u istinskom smislu Riječi, baš zbog toga jer im Ja još nisam bio u stanju podariti život. Njihove duše su i dalje pripadale protivniku (Sotoni); oni nisu bili otkupljeni nazad od njega sve dok Ja nisam ostvario djelo Spasenja…. Zavisno o njihovom načinu života ove duše su također bile u carstvu mrtvih gdje su… svjesni njihovog postojanja… živjeli na način koji se ne bi mogao opisati kao ‘blažen’. Ali sfera gdje su boravili se nije mogla nazvati niti ‘paklom’, gdje su se nalazili oni čije je ponašanje tijekom života u potpunosti dokazalo kako su Sotonini sljedbenici. Bilo je to predsoblje pakla, ne mjesto mira i blaženstva ali niti mjesto duboke tame i mučenja. Njihova je savjest također povremeno doživjela svijetle trenutke kada su bili u stanju komunicirati jedni sa drugima, kada bi se prisjetili slika iz njihovog zemaljskog života i oni su također postali svjesni činjenice da neće zauvijek ostati u ovoj sferi već da će jednog dana biti spašeni od strane Mesije, Koji im je već bio najavljen od strane proroka na Zemlji… I duše koje su, kao rezultat njihovog načina života, bile također prepoznale i vjerno služile Boga, su čekale na ovog Spasitelja… Time Sam se Ja spustio k njima nakon Mojeg uskrsnuća… Oni su, također, primili znanje o činu milosti i milosrđa Moje ljubavi, jer Moja je krv bila prolivena također za njih i također Sam želio otkupiti nazad njihove duše od njihovog sadašnjeg gospodara… Međutim, oni su tome trebali dobrovoljno dati njihov pristanak, posljedično tome, Ja nisam došao k njima kao radijantni duh svjetla Kojeg su oni morali slijediti naračun prisiljavajućeg/neodoljivog svjetla, umjesto toga, došao sam k njima kao patnički Krist sa svim znacima Mojeg raspeća, ipak kao ljudsko biće Koje je dopustilo da bude prikucano na križ iz ljubavi spram Njegovih bližnjih ljudskih bića… Oni su, također, najprije trebali vjerovati bez prisile da Sam Ja bio obećani Mesija; oni su Me trebali slijediti isto tako dobrovoljno kao što su to učinili Moji učenici za vrijeme Mojeg života na Zemlji… Svi su oni zasigurno bili sposobni posumnjati Tko Sam Ja bio ali potpuna im je sigurnost bila zanijekana koja je, međutim, mogla odrediti njihovu odluku da Sam se Ja spustio u ovo carstvo nakon Mojeg uskrsnuća u plaštu svjetla i slave, da Sam Sebe odjenuo u izuzetno blistavo duhovno odijelo čijem se svjetlu ni jedno biće ne bi moglo oduprijeti. Spustio Sam se u pakao… Svi oni u predsoblju pakla su Me slijedili, jer njima je bilo potrebno samo sićušno svjetlo koje Sam im dao kroz sve Moje znakove gorkog raspeća…Ali Ja Sam se također spustio u najdublje provalije kako bi tamo također dospio kao ljudsko biće puno ljubavi Koje je žrtvovalo Svoj život za Njegovu braću… Međutim, pronašao Sam malo vjere i jedino je nekolicina napustila čvor/zbrku izopačenja… Jer svih njih su još čvrsto držale zarobljenima pandže neprijatelja koji je, plamteći od bijesa, morao priznati Moju pobjedu nad njime i time je učinio sve što je bilo u njegovoj moći kako bi njegove sljedbenike zadržao u bezdanu… jer tad je on znao da Sam bio jači od njega i da Sam uspio u otpuštanju okova onih koji su Me željeli sljediti. On ih više nije bio u stanju zaustaviti i on više nikad neće imati moć nad onim dušama koje su sebe željele osloboditi od njega poradi Isusa Krista. Već će on izgubiti sve više i više sljedbenika… jer Ja Sam umro za sve ljude, i jednog dana će također svi ljudi biti iskupljeni od njega… Jer jednog dana će čak i on popustiti pred snagom Moje ljubavi, jednog dana će on također žudjeti Moju ljubav… Istinabog, vječnosti će još proći do tada, pa ipak za Mene su tisuću godina kao jedan dan.

AMEN

Spread the Truth