Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7321 (Božanski nositelj križa Isus Krist…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7321, 30 Ožujak 1959

BOŽANSKI NOSITELJ KRIŽA ISUS KRIST…

Donesite sva vaša opterećenja i brige pod Križ… Čim vi sebe povjerite Božanskom Nositelju Križa, bit ćete osjetno oslobođeni vašeg tereta, budući će vam ga On pomoći nositi, ili će vam On opterećenje preuzeti i prebaciti ga na veliki teret grijeha, radi kojega je On umro na Križu. Vi ljudi premalo iskorištavate svu ovu veliku milost (prednostolakšicu, povlasticu), vi se sami često predugo mučite, a vi ipak ne možete sami smanjiti opterećenje; ali vi također ne idete putem prema Njemu, Koji vam je pak, uvijek obećao Svoju pomoć, Koji vas svih ljubi, i Koji ne želi da patite. A On vam je rekao: „Dođite k Meni svi, koji ste izmučeni i opterećeni, Ja ću vas okrijepiti (odmoriti, osvježiti, oživiti, oraspoložiti)…“ (Matej 11:28) Uvijek, i uvijek iznova, vi se trebate sjetiti ovih Njegovih Riječi, i stoga otići k Njemu, Njemu se povjeriti u vašoj nevolji, i sada ponizno (predano) iščekivati Njegovu pomoć, budući će vam On pomoći, jer vam  je On to obećao, i jer se Njegova obećanja uistinu i ispunjavaju. On dobro zna o svim vašim nevoljama (potrebama), ali On od vas zahtijeva da vi dođete k Njemu, da time posvjedočite vašu vjeru u Njegovu Ljubav i moć… On od vas traži da Mu se pouzdano predate, On Sam želi da Ga vi opteretite vašim teretom, On ga želi za vas nositi, da vas oslobodi od njega, jer On to može učiniti čim vi Njega prihvatite (priznate) kao Spasitelja Isusa Krista, Koji je jedno s Ocem, ili također: čim vi Isusa Krista prihvatite (priznate) kao vašeg Boga i Oca od vječnosti, Koji je za vas prošao Zemljom u čovjeku Isusu, kako bi vas otkupio. A, svako opterećenje je još uvijek znak krivnje, nesavršenosti, koja vas treba nagnati pod Njegov Križ, jer vi time svjedočite vašu vjeru u Njega i On vas onda s pravom može osloboditi od onoga što vas tlači i gnjavi… Svaki je teret za vas podnošljiv, kada ste osnaženi od Njega, Božanskog Nositelja Križa, ili, kada vam ga On pomaže nositi. Jer, nošenje malenog križa je svima vama određeno, tako da vi možete slijediti Isusa. A vi ovaj maleni križ morate pokorno uzeti na sebe, kroz to će vaša moć otpora biti osnažena, i vi ćete biti moćni borci protiv neprijatelja vaših duša, također moćni borci za Gospoda, na Čijoj se strani vi sada uistinu ne borite neuspješno. Ali, On također neće dopustiti, da vas križ obori (zgnječi), da on pretežak leži na vašim ramenima, On će uvijek biti spreman podržati vas Svojim snažnim rukama, ili uzeti križ na Svoja ramena, budući Njegova Ljubav brižno bdije nad vama, da vi ne postanete žrtvama onoga, koji vas želi dovesti do pada. Stoga se uvijek sjetite Isusovih Riječi: „Dođite k Meni svi koji ste izmučeni i opterećeni… Ja ću vas okrijepiti (odmoriti, osvježiti, oživiti, oraspoložiti)…“  Vi ne smijete beznadno klonuti duhom, vi se uvijek jedino trebate okrenuti Isusu Kristu, i povjeriti se Njemu neograničeno, i On će vas čuti… On će vas u Očinskoj Ljubavi privući k Sebi, pa će vam i tijelo i duša biti osnaženi Njegovom Ljubavlju i Njegovim milosrđem, koji vas uvijek jedino nastoje usrećiti.

AMEN

Spread the Truth