Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5965 (Probuđeni propovjednici…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5965, 23 Svibnja 1954

PROBUĐENI PROPOVJEDNICI ….

Moje Evanđelje biti će propovijedano u cijelom svijetu, pa opet, ljudi su Mi tako daleko, jer im se Evanđelje ne dostavlja dovoljno živo i jer zbog toga ne osjete snagu, koju im Moja Riječ treba dostaviti. Nije sâmo slovo, već Duh, to što ljudima daje pravi život. Moj Duh mora u propovjedniku biti aktivan, tek tada će on govoriti tako da slušatelji osjete kao da im Ja govorim, i onda će primiti i snagu, koja im daje život …. probudit će se iz ranijeg stanja sna i onda će zemaljski život živjeti svjesno imajući Mene za cilj.

Kad su probuđeni propovjednici na djelu, može se i računati s tim da dođe do buđenja među slušateljima, i tek onda je proglašavanje Moje Riječi od blagoslova …. naspram onog slučaja kad reprodukcija Moje Riječi ne nailazi na odjek u srcima ljudi i one dakle bez da ostavljaju utisak prolaze pored njihovih ušiju …. Probuđeni propovjednik je dakle odabrani među pozvanima, koji nikada neće biti siromašan po duhovnom blagu (znanju), ako ga želi dati svojim bližnjim ljudskim bićima …. jer on prima direktno od Mene to što mu je potrebno za rad za Mene i Moje Kraljevstvo …. on crpi iz izvora vode života, koju želi dati svojim bližnjima, i njega će se i slušati, pošto sama duša osjeća da prima Moju Riječ.

E sad, što je intimnija veza tog glasnika Mog učenja sa Mnom, što življe on može govoriti potican Mojim Duhom, utoliko veće uspjehe će on i moći zabilježiti, a ti uspjesi uvijek će biti vidljivi u osvajanju duša, koje se onda predaju Meni, koje su onda dospjele do žive vjere. Mrtvi propovjednik neće moći ljude dovoditi do života, a propovjednici su mrtvi sve dok Ja ne mogu biti prisutan u njima, jer dotada sve dopire samo do čulnog uha čovjeka, ne dotičući srce, to su samo mrtve riječi bez života …. nedostaje Duh, koji oživljava (2 Korinćanima 3:6)….

No svugdje Ja znam srca koja u Ljubavi gore za Mene, koja nemaju drugu čežnju nego da za Mene budu aktivna, i u takvim srcima koja gore od Ljubavi Ja mogu biti prisutan i tako Osobno govoriti ljudima, koji sad slušaju, pošto osjete Moju snagu, pošto se osjećaju dotaknuti i pokrenuti od strane sile kojoj nisu u stanju pružiti otpor …. koju moraju ljubiti, čak iako su ranije bili neprijateljski nastrojeni. Morat’ će vam biti jasno da Ja …. kad govorim …. moram imati veći uspjeh nego kad samo govori čovjek, čak iako i on promiče Mene i Moje Kraljevstvo …. No Ja mogu govoriti jedino kroz usta čovjeka čije srce je zažareno u Ljubavi prema Meni …. Njegova velika Ljubav privlači Me k njemu, i Ja se ne opirem takvoj jednoj velikoj Ljubavi …. govorim, i ljudi se takoreći osjećaju nesposobni Meni Samome odoljeti, dopuštaju da ih Moja Ljubav obuhvati i privuče na Moje očinsko srce ….

Samo kroz usta jednog probuđenog čovjeka Ja Sâm Sebe mogu izraziti, i kad bi sve Moje sluge na Zemlji koje proglašavaju Evanđelje bile probuđene, uistinu ne bi bilo takve velike duhovne bijede među ljudima, i Ja Sâm bi im se mogao obraćati, i Meni se uistinu ne bi mogli dugo suprotstavljati. A Ja sam na to pozvao mnoge …. no samo rijetke mogu odabrati za Moje instrumente, kao čahure u kojima se Ja Sâm mogu utjeloviti, kroz koje Moj Duh može govoriti i Moja Sila može biti prenesena na bližnje ljude …. A tamo gdje je to slučaj očigledan je bogat blagoslov, i Moja prisutnost neće ostati skrivena ljudima koji Evanđelje prihvaćaju u vjeri u Mene, Koji kao Izbavitelj od smrti i grijeha, sad i njima želim donijeti slobodu i zato se objavljujem gdje Moje ime postaje poznato pred svijetom ….

AMEN

Spread the Truth