Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5964 (Iskupljujući rad za duše u onostranom u Božjoj volji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5964, 22 Svibanj 1954

ISKUPLJUJUĆI RAD ZA DUŠE U ONOSTRANOM U BOŽJOJ VOLJI…

Imajte povjerenje u Moje Riječi i jedino vjerujte kako vas Moja Ljubav nadgleda te da vas štitim od svih napada Mojeg neprijatelja (Sotone) ako u Meni potražite utočište tijekom zemaljskih i duhovnih neprilika … Vaša vam volja također osigurava Moju pomoć i zaštitu. Ja jedino ocjenjujem vašu volju, i u skladu sa tom voljom vi ste ili u Mojim rukama ili u rukama Mojeg neprijatelja. Ako je vaša volja usmjerena prema Meni i želite Mi ugoditi onda sebe također možete smatrati Mojim štićenicima (= u smislu, ‘onda možete biti sigurni kako se Ja brinem za vas’)… Ali ako želite svijet i njegova vlasništva onda vaša volja pripada Mojem neprijatelju i onda on ima kontrolu nad vama koju on, međutim, ne bi nikad bio sposoban imati da ste stremili ka Meni, da ste Mene tražili i molili Mi se u duhu i u istini.

Vaša je volja i dalje slaba, pa ipak ona će osnažiti samo ako se uvijek budete trudili živjeti život ljubavi, i vi ćete postati rastuće više sigurni u činjenicu kako Moja Očeva ljubav pripada svima koji su i dalje neiskupljeni na Zemlji i također odlaze ili su otišli neiskupljeni sa ove Zemlje. Sve te duše trpe ogromnu bol i Moja ljubav ih ne želi ostaviti u nevolji zauvijek. I stoga Ja stvaram bezbrojne mogućnosti za njih da bi izbjegli njihovu patnju ali bez određivanja njihove slobodne volje… Unatoč tome, Ja poznajem volju svakog pojedinačnog čovjeka i onu svake duše u onostranom. Znam kada su spremni zaputiti se ka Meni, i dopuštam vama ljudima sudjelovati u iskupiteljskom radu, jer mora se obaviti strašno velika količina posla i svakoj pojedinačnoj duši treba biti ponuđena prilika da odustane od njezinog otpora i okrene se spram vječnog spasenja.

Uzmite u obzir ogroman broj duša koje su i dalje udaljene od Mene, koje nemaju vjere i kojima Ja prema tome ne mogu prići pošto ne vjeruju u Mene… Ja tim dušama neprestano nastojim osigurati mogućnosti da dođu k Meni također indirektnim sredstvima, i vi ljudi Mi u tome možete pomagati time što ćete se brinuti za te duše, time što ćete ih obavijestiti o Meni, jer oni će prije slušati vas, pod uvjetom da su oni uopće voljni promijeniti njihovu nepovoljnu situaciju. S jedne strane, vidljiv je jedan žaljenja vrijedan nedostatak vjere, a s druge strane, međutim, na djelu je sveobuhvatni rad spasenja na dušama u duhovnom kraljevstvu, pošto je ovaj rad spasenja uglavnom neuspješan na Zemlji. Moj neprijatelj ima veliku moć nad ljudima na Zemlji pošto su previše upleteni u materiju i uvodi ih u napast sa materijalnim dobrima. Mnoga duša u onostranom prepoznaje ništavnost onog za čim je težila na Zemlji pošto doživljava najveću bijedu i tamu, i iz tog razloga se njih može lakše pridobiti, samo ako bi se njihova vjera mogla probuditi u njima…  

A Ja doista imam mnogo načina kako izvesti stvari a koji teško da su ikad neuspješni. Situacija ovih duša u onostranom vam se ne može točno opisati, uvijek će postojati sloj koji vam onemogućava pogled u kraljevstvo onostranog… Ipak možete vjerovati da pazim na sve duše i radi njihovog izbavljnja također uključujem vas ljude ako je na taj način osigurana veća mogućnost za uspjeh. Svatko tko Mi želi služiti on to zasigurno i može, a Ja ću ga postaviti tamo gdje će njegov rad biti uspješan… Ali vi uvijek trebate vjerovati u Moje veće od najvećih ljubav i milosrdnost… Onda ćete Mi također rado služiti i također biti uvjereni kako je vaš rad koristan… sudjelovat ćete u iskupljenju bezbrojnih duša iz patnje i boli… ukazat ćete im put do svjetla i blaženstva.

AMEN

Spread the Truth