Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5957 (“Slovo ubija… Duh oživljava…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5957, 14 Svibanj 1954

SLOVO UBIJA… DUH OŽIVLJAVA…

(2 Korinćanima 3:6)

Slovo ubija, jedino Duh oživljava… to morate primiti k srcu svi vi koji bližnjima objavljujete što je pisano… morate znati da bez Mojega Duha svakoj riječi možete dati različita tumačenja, da sve možete protumačiti na različite načine, i da se vi pri tome možete jako udaljiti od Istine, da možete usvojiti mrtvo znanje koje je bez vrijednosti za dušu. Jedino Duh oživljava i jedino Duh rasvjetljava ono što je prethodno bilo tamno… Moj Duh jedini vam daje razjašnjenje, koji smisao u sebi skriva Riječ, a jedino prosvjetljeno razmišljanje shvaća i obrađuje Riječ tako da sada tumačenje odgovara Istini. Što sve vi možete pročitati iz Pisma… vi možete tome potpuno preokrenuti smisao, a isto tako u sebi zapaliti najjasnije svjetlo, sukladno vašoj volji i vašoj sposobnosti da dopustite djelovanje Mojega Duha u vama. A tako se mogu pojaviti i obmanjujuća učenja, te naći prijem kod ljudi, jer se Moj protivnik umeće posvuda gdje Ja Osobno još ne mogu biti u duhu, jer on također ne preza izokrenuti (izobličiti) Moju Riječ, samo ako on može raditi protiv Istine. Vi sami znate da misli svakog čovjeka mogu uzeti različit smjer, a da bi ipak svaki htio obraniti svoje mišljenje kao ispravno i istinito… ali također znate da različita mišljenja ne mogu ostvariti pravo na Istinu, i vi morate stoga otići po savjet Onome, Koji je Sam Istina od vječnosti… Vi Njega morate moliti za prosvjetljenje vašeg duha, prije nego krenete na tumačenje Pisma Koje svjedoči o Meni… Ne smijete se Mojom Riječju baviti tek racionalno (razumski), morate znati da svaka riječ dopušta višestruko tumačenje i nastojati pronaći ispravan smisao, ipak ne bez prethodnog poziva za Moju pomoć… A ako je vaša volja dobra, ako vi nastojite obznaniti jedino Čistu Istinu, zbog Istine će također biti i prosvjetljeno vaše razmišljanje, jer Ja želim da Istina nađe pristup kod ljudi, i Ja želim da bude svjetlo u ljudskom srcu, koje međutim može zapaliti jedino Čista Istina… Nije sama riječ, slovo, presudna, nego smisao koji se krije u riječi… Iako sam također jasno i nedvosmisleno govorio vama ljudima dok sam hodao na Zemlji, a i prije… i te Moje Riječi mogu biti izobličene ili neodgovarajuće protumačene, ako se time bavi samo razum, a ne srce, i ako zbog toga nije zatražena Moja pomoć. A onda slovo može „ubiti“ u pravom smislu riječi… može donijeti smrt duši, koja nije oslovljena pa time, lišena svake ishrane, propada u duhovnu smrt, ili joj je ponuđena sasvim kriva hrana, tako da se ona ne može probuditi u život. Jer jedino Duh oživljava… I to Ja uistinu želim pokloniti svima onima koji Me iskreno mole za to, koji su voljni Mene Osobno i Istinu naviještati, kako bi Mi služili i pomogli bližnjima izići iz nevolje njihovih duša… Oni će dobiti ono što traže, i onda će Mi također biti dobre sluge u Mojemu vinogradu, koji će uvijek jedino vršiti volju njihovog Gospoda(ra), i stoga su također uistinu Moji zastupnici na Zemlji, koji će govoriti namjesto Mene… istu Riječ u istom smislu, kako Sam Ja naučavao na Zemlji.

AMEN

Spread the Truth