Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5951 (Vjera bez dokaza u učenika posljednjih dana…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5951, 7 Svibanj 1954

VJERA BEZ DOKAZA U UČENIKA POSLJEDNJIH DANA…

(1 Petrova 1:8)

Ja očekujem od vas, Moji učenici posljednjih dana, da posjedujete snažnu vjeru, vjeru koja Me uvjerljivo ispovijeda pred svijetom. Ovo može jedino biti učinjeno od strane ljudi koji su u srdačnom kontaktu sa Mnom, budući će jedino ovaj kontakt rezultirati u snaženju njihove vjere do nužnog stupnja, dok će Me drugi ljudi lagano napustiti budući će oni naći teškim imati vjeru u dobu koje je toliko daleko udaljeno od vremena Mojeg života na Zemlji da jedino vrlo malo pozitivnog dokaza može biti proizvedeno u svezi Mojeg života i smrti, u svezi Mojeg života na Zemlji i Moje staze patnje… Otud čovjek mora imati posebice snažnu vjeru ako Me želi ispovijedati pred svijetom. Moji učenici, u vrijeme Mojeg života na Zemlji, su Me vidjeli, oni su živjeli sa Mnom i posvjedočili bezbrojnim čudesnim djelima; oni su bili sposobni čuti Me svakog dana i bili su podučeni od strane Mene; oni su bili prosvjetljeni u svezi svega tako da je za njih bilo lagano vjerovati u Mene i Moju misiju… Ipak, unatoč očiglednog dokaza o Mojoj Božanstvenosti, oni su također povremeno podbacili… Međutim, nakon Moje smrti oni su bili tako prožeti od strane Mojeg Duha da su bili sposobni ispuniti njihov zadatak nošenja Evanđelja u svijet i prema tome su Me također zastupali sa uvjerenjem… Ali koja je situacija sa Mojim učenicima posljednjih dana? Oni su bili nesposobni vidjeti i doživjeti bilo što, oni nisu gledali Moje vidljivo prisustvo, oni moraju jednostavno vjerovati što im je bilo rečeno u svezi Mene… Unatoč tome, Moji učenici posljednjih dana nisu bez snage  oni, također, prepoznaju Moje djelovanje, Ja im također otkrivam Sebe u duhu… što baš pretpostavlja srdačnu vezu sa Mnom… Ja ih uzimam u obzir do jedne iznimne mjere budući Ja očekujem iznimnu vjeru od njih i uzimam u obzir činjenicu da je njihov jedini temelj bilo saopćeno znanje kako bi pristigli do pouzdane vjere i da oni prema tome potrebuju iznimnu podršku ako žele ostvariti dodjeljenu im misiju… proglašavanja Mojeg Evanđelja ljudima tijekom posljednjih dana prije Kraja. Ja očekujem mnogo od ovih Mojih posljednjih učenika, jer oni moraju isključivo vjerovati u Riječ, oni moraju podnositi sve proturazloge koji prikazuju Moj život na Zemlji i Moju misiju kao nevjerojatne… Oni moraju jedino vjerovati…  Ali Ja ih blagoslivljam zbog ovog i opet im kažem: Posljednji će biti prvi… jer njihova je misija značajna, budući je, naposlijetku, od suštinske važnosti još spasiti duše prije Kraja, upoznati ove također sa Isusom Kristom, tako da oni neće umrijeti i otići sa ove Zemlje neiskupljeni… Oni moraju Mene braniti, njihova Oca i Iskupitelja, oni Me moraju ispovijedati pred svijetom kada Sotona nasrne protiv bedema vjere sa svom njegovom moći… Onda oni moraju sebe dokazati i njihovu vjeru u Mene, onda oni moraju glasno ispovijedati Moje ime u javnosti, budući jedino ovo ime ima moć eliminirati Sotoninu aktivnost i učiniti ga bezopasnim… Ja očekujem snažnu vjeru od ovih Mojih posljednjih učenika, ipak oni nisu sami u borbi protiv neprijatelja… Ja Osobno ću biti sa njima, budući njihova vjera dozvoljava Meni da budem prisutan i time će oni biti pobjedonosni… i svi oni koji slijede Moje učenike i isto tako ispovijedaju Moje ime pred svijetom.

AMEN

Spread the Truth