Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5942 (“Tražite najprije Kraljevstvo Božje…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5942, 26 Travanj 1954

„TRAŽITE NAJPRIJE KRALJEVSTVO BOŽJE…“ SLOBODNA VOLJA…

(Matej 6:33)

Dijelim Moje darove svima koji ih žele, jer je Moja Ljubav za vas, Moja stvorenja, neograničena, a ova Ljubav uvijek želi jedino dati, učiniti sretnim, i pomoći vašem blaženstvu. A Moja Ljubav i Mudrost također prepoznaju što vam je potrebno da biste postali blaženi. Tako vas najprije osiguravam Hranom za vašu dušu i dajem vam jamstvo da će vam biti dano također i sve što vam treba za očuvanje tijela… Ali najprije morate misliti na vašu dušu i prvo pitati darove za nju… To sam postavio kao uvjet, a potom preuzeti brigu o vašem tijelu… Jer darove za vaše duše vi morate žudjeti slobodne volje, ako vam trebaju koristiti za vaše usavršavanje. Ja vam ih dapače nudim i bez vaše prethodne želje, ali oni nemaju nikakav učinak dok vaša slobodna volja nije spremna prihvatiti ih. Stoga je izrečena Moja Riječ: „Tražite najprije Kraljevstvo Božje i Njegovu Pravednost… sve ostalo će vam biti nadodano…“ Zato prvo mora postati aktivna sama vaša volja, morate čeznuti za Mnom i zahvalno primiti Moje darove; samo onda vaša duša može biti nahranjena nebeskom hranom i nebeskim pićem, koji joj daju vječni Život. Moje Blago Milosti je neograničeno i na raspolaganju je svima vama; ali ga vi sami trebate željeti imati… vi ga morate nastojati dobiti i pitati Me da vas dovedem, ili da vam donesem Blago, u svjesnosti da vam je to potrebno za vaš zemaljski put, koji vas treba dovesti do savršenstva… I Moja Ljubav će vam sve to pružiti, Moja Ljubav će vam darivati bez ograničenja, Ja vam neću zatajiti ništa, što vašoj duši služi za snaženje i obnavljanje, i Ja ću vam dopustiti sve što vam treba zemaljski, jer Ja sada poznajem vašu volju da dostignete savršenstvo, da živite Meni na zadovoljstvo i Meni Samome dođete kao Konačnom Cilju. Ovo što vam upućujem je Moja Riječ, Nebeski Kruh koji je prava hrana za dušu… Na Moju Riječ, oni će biti u mogućnosti osvježiti se, od Moje Riječi crpsti snagu, da naprave, ono što tražim kroz Moju Riječ… Ona će biti lijek za bolesnu dušu, koja se samo kroz Nju može iscijeliti…  Moja Riječ će biti znak Moje Ljubavi, Kojoj bi sada duša željeti odgovoriti. I ona će biti gurnuta k Meni, ona će žudjeti za sjedinjenjem, ona će zauvijek biti zahvalna za Moj dar Milosti, odgovorit će na Moju Ljubav i bit će i ostati blažena, jer je sada pronašla Život Koji traje vječno.

AMEN

Spread the Truth