Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5941 (Vjera u Isusa Krista… Nevjerni Toma…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5941, 25 Travanj 1954

VJERA U ISUSA KRISTA… NEVJERNI TOMA…

Jedino vaša vjera u Isusa Krista može voditi vas ljude spram toga da svjesno radite na unapređivanju vas samih, jer jedino kada vi vjerujete u Njega ćete također prihvatiti Njegovo učenje Ljubavi i uložiti napor živjeti u skladu sa Njegovim učenjem… Posljedično, sve što je učinjeno kako bi vodili ljude do vjere u Isusa Krista će imati Moje totalno odobravanje i blagoslovljeno je od strane Mene… Isus mora biti proglašavan, Njegov čin Spasenja mora biti jasno naglašavan tako da će ljudi pronaći stazu kroz Isusa Krista do njihova Boga i Oca od vječnosti. Kraj je blizu i čovječanstvo je daleko, daleko udaljeno od Onoga Koji je žrtvovao Njegov život na Križu za svakoga kako bi ih spasio od uništenja… Svatko tko sebe ne ujedini sa Njime će zastraniti, to jest, princ tame će zadržati njegovu vlast nad njime i nebesko kraljevstvo će mu ostati zatvoreno, jer Isus Krist je prolaz do vječnog blaženstva… Kraj je blizu a bezbrojni ljudi Ga i dalje neznaju ili Ga odbijaju priznati… Jedino Ja znam što to znači za ogroman broj duša koje žive nepromišljeno bez Njega i koji umiru bez Njega i propadaju… više ih nije moguće prirodnim sredstvima voditi do Isusa Krista. Otud bi Ja morao pustiti Moje žive tvorevine zastraniti kada bi ih ostavio prirodnim procesima koji na ljude ne ostavljaju ama baš nikakav utjecaj. Ali Ja znam nekolicinu koji pripadaju Meni i zagovaraju/brane Mene i Moje ime pred svijetom; Ja znam da Me mali krug ljudi prepoznaje u Isusu Kristu koje Ja sada koristim kao alatke za snagu i moć Onoga Kojeg ljudi odbijaju prepoznati. Ja im puštam da propovijedaju Riječ Gospodnju… Ja im puštam da proglašavaju doktrinu Isusa Krista i potvrđuju njihove Riječi sa izvanrednim djelima tako da će im se povjerovati. Ali za ovo proglašivači potrebuju izvanredno snažnu vjeru i vrstu Ljubavi koja će im priskrbiti snagu kako bi također vršili čudesa u Moje ime… Uvijek Sam to Ja Osobno Koji vršim ta čudesa, no ipak kroz Moje sluge, budući je Moja Volja da će ljudi iznova zamjetiti njihova Spasitelja i ljekara Isusa Krista, tako da će se oni prisjetit i naučiti vjerovati u Njegov čin Spasenja, Njegovo raspeće i Njegovo uskrsnuće… Činjenica da ću Ja otkriti Sebe još jednom prije Kraja kroz Moje revne sluge na Zemlji je jedan čin Ljubavi i milosrđa od strane Mene; ljudi će biti pomognuti još jednom da pronađu vjeru u Njega budući su onda oni također pronašli vjeru u Mene kako je više nikada ne bi izgubili.

Čak ako njihova vjera još nije proizvela prave plodove, budući ona može postati živa vjera jedino kroz život Ljubavi, znanje o Isusu Kristu će unatoč tome doseći stupanj koji će dozvoliti daljnji napredak, čak ako je duša prijevremeno opozvana bez da je još pronašla totalno iskupljenje na Zemlji… Ona Ga poznaje i zaziva Ga u njezinoj nevolji, i budući ona zaziva Mene Osobno u Isusu Kristu Ja ću također biti sposoban pomoći duši… Unatoč tome, neuporedivo je više dragocjeno ako je osoba pronašla vjeru u Mene u Isusu Kristu kroz Moju Riječ… ako on vjeruje i ne potrebuje čudesa kako bi bio uvjeren u Istinu Moje Riječi… ‘Blaženi su oni koji nisu vidjeli, a ipak vjeruju…’ (Ivan 20:29) Ali Ja Sam također pomogao nevjernom Tomi da postigne vjeru (Ivan 20:27). I zato Ja također pomažem mnogim nevjernicima danas ako oni nisu neprijateljski nastrojeni, i Ja im Sebe dokazujem kao Boga čim osoba ustaje sa vatrenom gorljivošću za Mene i Moje učenje, kako bi povećao broj vjernika prije Kraja i kako bi također zadobio one ljude kojima je Čin Spasenja i dalje beznačajan i koji su prema tome u velikoj opasnosti da će kapije kraljevstva svjetla ostati za njih zatvorene za jedno beskonačno dugo vrijeme… Ja se sažaljevam nad njihovom sudbinom i prihvaćam volju i Ljubav onih koji žele pomoći nijhovu bližnjemu, i Ja blagoslivljam njihove nakane time da im podarujem snagu iscjeljenja i vršenja čudesa u Moje ime… Jer to je Moja volja da će Moje ime biti otkriveno i blagoslovi Mojeg čina Spasenja će jasno sebe očitovati. To je Moja volja da će ljudi proglašavati ime Isusa Krista sa vrlodubokom vjerom tako da Ja mogu ući u kontakt sa njima… kako bi dopustio da Moja Riječ bude iznova učinkovita i učinio da ljudi shvate ogromnu važnost priznavanja Isusa Krista kao Sina Božjega i Iskupitelja svijeta, u Kojem Sam Ja očitovao Sebe tako da mogu biti vidljivi Bog za vas… Ja želim spasiti vas ljude za vječnost, i prema tome Ja Osobno ću vam još doći u susret u konačni čas… Jer Kraj će uskoro biti ovdje.

AMEN

Spread the Truth