Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5939 (Odluka za ispravnog gospodara…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5939, 23 Travnja 1954

ODLUKA ZA ISPRAVNOG GOSPODARA…


Kome se predajete njemu ćete i pripasti, jer dva gospodara se bore za vašu volju, za vaše predanje, a tu borbu odlučujete vi sami …. Niste prisiljeni pripasti jednom ili drugom od njih, možete birati slobodno i odlučiti se za jednoga ili drugoga …. No, već s obzirom na tu odluku pritječu vam i dobra …. S obzirom na tu odluku odlučujete si sudbinu u Vječnosti.

Svaki od tih gospodara daje vam ono što posjeduje, a to što posjeduju vrlo je različito ….. To se potpuno razlikuje jedno od drugoga, jer i ti gospodari potpuno su nasuprotni. A budući da se vi sad trebate odlučiti između njih, isto tako ih morate i upoznati …. Pošto jedino onda možete biti odgovorni za ispravnu ili krivu odluku. Ali izrazito je teško potpuno vas razumski prosvijetliti, jer za to ne mogu biti dani dokazi …. To vam može potvrditi samo vaše vlastito osjećanje, ako ste ozbiljni glede toga da primite ispravno prosvjetljenje. Jer vi jedino možete biti poučeni govornim putem, no morate si sami stvoriti dokaze, time što tom ‘govoru’ poklonite pažnju i sprovodite u djelo to što se od vas traži baš putem tog rečenoga. Vi Riječ Božju morate slušati i po Njoj živjeti ….

Bog, kao gospodar, putem Svoje Riječi vas prosvjetljuje po pitanju borbe između Njega i Njegovog protivnika, daje vam opis bića protivnika kao i Svoga vlastitog bića, koje je Ljubav i neprestano promiče Ljubav …. On vam obećaje duhovna blaga, koja su neprolazna …. No, Njegovim obećanjima morate vjerovati …. Istinitost toga ne može vam biti dokazana sve dok boravite na Zemlji, jer se za svog gospodara morate odlučiti u slobodnoj volji ….

Protivnik Boga isto tako se trudi zadobiti vas. On vam obećaje zemaljska blaga, on vam zamamno pristupa u svijetu i putem svijeta …. A njegova blaga su vam opipljiva i vidljiva …. ona vam ne moraju biti dokazana, i stoga i pružate ruke prema tom blagu i na taj način istovremeno birate i vašeg Gospodara već tokom zemaljskog života usprkos Božanskoj Riječi koja vas upozorava na njega i opominje vas na ispravnu odluku, opominje vas da težite za duhovnim blagom, koje je jedino važno i trajno, dok s druge strane blaga Njegovog protivnika propadaju s propadanjem vašeg tijela. No, do vaše je slobodne volje da sebi izaberete gospodara, ali je i vaša sudbina u Vječnosti u skladu s tim izborom.

Božja vlasništva su neizmjerna, tako da On neograničeno i može davati, a vi neograničeno i možete primati ako Ga priznate kao vašeg gospodara i prepustite Mu se u slobodnoj volji …. No Njegov protivnik ne posjeduje ništa, i stoga je sudbina onoga koji ga je izabrao za svog gospodara najgorča bijeda i tama. A te užasne sudbine Bog vas želi poštedjeti, i On vam stoga uvijek nanovo prilazi u Svojoj Riječi ….

Sve što On od vas ljudi pritom traži je vjera u Njegovu moć i slavu, i Njegovu bezgraničnu Ljubav, koja želi da sudjelujete u Njegovoj moći i slavi …. On vam prilazi u Riječi, a Njegova Riječ je otkrovenje Njegovog Bića …. Koje i u vama može postati dokazom, samo ako živite po Njegovoj Riječi …. ako sami odlučite borbu između Njega i Njegovog protivnika …. Stoga Ga poslušajte kad vam prilazi u Riječi, kako biste ispravno odlučili …. kako biste Mu se predali, Njemu Čije je Kraljevstvo svjetlo, snaga i divota ….

AMEN

Spread the Truth