Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5934 (Uskrsnuće…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5934, Uskrs, 18 Travanj 1954

USKRSNUĆE…

“Sretni budite i radujte se jer On je uskrsnuo iz mrtvih…” Ovo su bile riječi Mojih Vlastitih i oni su vjerovali u Mene da Sam Ja bio Isus Krist, Pomazanik Gospodnji, da Sam Ja doista i uistinu bio Bog i da Sam kroz Svoje uskrsnuće iskupio svijet. Ustao Sam se iz mrtvih… Na taj način Sam im dao dokaz istinitosti Mojih Riječi: Uništite ovaj hram, i u tri dana ću ga podignuti…” (Ivan 2:19) Slomio sam silu/moć smrti… Međutim, Moje uskrsnuće je jedino trebalo značiti dokaz za ljude da život ne završava sa smrću tijela… Trebali su naučiti vjerovati u život nakon smrti, i prema tome Sam dozvolio ljudima vidjeti ono što će svaka pojedinačna duša morati očekivati nakon njezine zemaljske smrti. Jer svakome je nedostajalo ove vjere, čak su svećenici i pisari upućivali na smrti proroka kao dokaz da će čak i najpobožniji ljudi naposlijetku pasti žrtvom smrti… Jer oni nisu imali ideju o posljedicama ljudskog ponašanja, dvojbili su uskrsnuće duše, i prema tome je učenje čovjeka Isusa njima bilo nerazumljivo i neprikladno/neugodno. A Ja Sam želio jasno ukazati ljudima duhovne posljedice praćenja Mojih učenja (u smislu, ‘življenja u skladu sa Mojim učenjima’)…

Ja Sam bio Gospodar nad životom i smrću… tijekom Mojeg života na Zemlji uskrisivao Sam mrtve a ipak, ljudi nisu vjerovali da Sam imao vlast nad životom i smrću… I zato sam im dokazao, koristeći Sebe Samoga, da Sam također bio Gospodar nad smrću… da život ne može biti oduzet od tog čovjeka koji ga je već stekao duhovno, čak ako mu je njegov zemaljski život oduzet…

No Ja Sam također uskrsnuo fizičko tijelo kao znak da više ništa zemaljsko nije prianjalo uz njega, da je ono također bilo produhovljeno i na taj način imalo inherentnu (= prirođenu, ono što čini nerazdvojivi dio nečega) snagu uzdignuti se u duhovnom obliku… Ništa zemaljsko nije više bilo priljepljeno uz Moje tijelo, budući je ono sebe potpuno pročistilo kroz užasnu bol, pošto je sve od zemaljske prirode sebe promijenilo u duh i ovaj duh je naknadno bio sposoban uskrsnuti potpuno živ… Iz tog razloga je tijelo bilo u stanju izroniti iz groba, jer ga ništa nije (za)drža(va)lo na Zemlji…

Bilo je naumljeno da cijelo čovječanstvo bude obaviješteno o ovom procesu da je, baš kao i kako, bilo moguće (po)vratiti se u život nakon fizičke smrti, jer o ovoj je informaciji… o ovoj vjeri u Moje uskrsnuće… također ovisila vjera u Moje božanstvo, vjera u Moju misiju na Zemlji kao Sina Božjega, i, kao rezultat ispunjavanja ove misije, ono će postići potpuno sjedinjenje sa Bogom…

Ja Sam doista i uistinu uskrsnuo od mrtvih i vidljivo ukazao Sebe Mojim Vlastitima… i na taj Sam način dokazao ljudima da Sam pobijedio smrt kao ljudsko biće, da onaj koji je doveo smrt u svijet nije imao moć držati Moje tijelo na zemlji, koje je, kroz čin Spasenja, već bilo odjeveno u duhovno odijelo… A ovaj čin Spasenja je bio učinjen za cijelo čovječanstvo… Posljedično tome, Moj neprijatelj (Sotona) ne može zaustaviti/zadržati nijednu dušu koja je – nakon što je bila iskupljena putem Mojeg rapeća – pobjegla njegovoj vlasti… Ona se ne treba bojati smrti; uskrsnut će u vječni život te može slaviti i radovati se, jer zna da je njezin Iskupitelj živ i da će On dati život svakome tko vjeruje u Njega i Njegovo uskrsnuće.

AMEN 

Spread the Truth