Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5927 (Slijediti Isusa… Živjeti život Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5927, 12 Travanj 1954

SLIJEDITI ISUSA… ŽIVJETI ŽIVOT LJUBAVI…

Svi vi trebate uzeti kao primjer Moje ponašanje na ovoj Zemlji, Moj život, koji je bio isključivo život nesebične ljubavi prema bližnjem… Pokušajte Me slijediti i, također, jedino uvijek pokušajte živjeti život ljubavi, onda ćete krenuti istim putem i zasigurno ostvariti cilj. Ja sam se spustio na Zemlju pošto su ljudi uzimali krive staze koje nikad nisu vodile nagore već su ih uvijek jedino vodile još više nadole. I iz tog razloga sam vam Ja ukazao ispravan put pozvavši sve ljude da Me slijede na ovom putu… I Ja sam podučavao ljude pošto nisu uspjeli shvatiti zašto bi im život ljubavi omogućio uspon, zašto su bili slabi i bez snage i kako bi mogli otkloniti/izliječiti tu slabost… Ja sam ih obavijestio o snazi ljubavi i dao sam im dokaz istine o Mojem učenju dokazujući Moju snagu i s tim također rezultat načina života u ljubavi, kako sam ga Ja ilustrirao na Zemlji… Ja sam znao za veliku ljudsku duhovnu nevolju ali sam Ja također poznavao sredstva za njezino otklanjanje, i stoga sam činio stalne napore da bi ljude uvjerio da primjene ta sredstva… Nevolja posljednjih dana je ista, a ista su i sredstva čije korištenje će garantirati da se ljudsko biće može izdignuti iz bezdana… Ipak ljudi zanemaruju ono čemu sam ih naučio… oni Me ne slijede pošto ne vjeruju u Mene i Moje učenje. Oni vode jedan zemaljski način života koji je jako izdvojen od Moga; oni potpuno zanemaruju ljubav i prema tome se ne kreću putem uspona… Jer bez ljubavi nema veze, bez ljubavi je širok ponor između vas ljudi i vašeg Boga i vječnog Oca…

Jedino ljubav premošćuće ponor, jedino ljubav je put do Očeva srca, i jedino ljubav je snaga koja vam dozvoljava da krenete putem nagore što zahtjeva snagu i napor. Svatko tko odbija krenuti putem ljubavi neće nikad biti u stanju sebe izdignuti iz bezdana, niti ga Moja ruka može dohvatiti i podići, jer on ju nikad ne bi uhvatio sve dok je bez ljubavi… On Me mora slijediti svojom vlastitom slobodnom voljom, jer Ja ne vršim nikakvu prisilu ako Mi se osoba i dalje odupire/protivi. Ljubav ne tolerira prisilu a ipak iskupljuje one koji su zarobljeni… Ja vas ljude mogu jedino podučiti i snažno upozoriti da prakticirate ljubav prema bližnjem, ukazujući kako želite biti u stanju oponašati Me, tako da vam mogu pomoći pošto imate volju slijediti Me. Zbog toga trebate uvijek imati na umu Moj način života i učiniti svaki napor da budete poput Mene, i onda ćete zasigurno iskusiti Moju pomoć, jer svatko tko svoje oči drži na Meni će također primiti snagu da krene putem praćenja Isusa… i on će zaista ostvariti cilj sjedinjenja sa Mnom.

AMEN

Spread the Truth