Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5919 (Dobrovoljna djela Ljubavi… Ispunjenje Zakona…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5919, 31 Ožujak 1954

DOBROVOLJNA DJELA LJUBAVI… ISPUNJENJE ZAKONA…

Za dušu je od vrijednosti samo ono što činite dobrovoljno, kako bi živjeli Meni na zadovoljstvo. Što vam propisuje zakon, od Mene neće biti ocjenjeno kao djelo izvršeno u slobodnoj volji, jer ni prijetnje kaznom, ni obećanja nagrade, vas ne trebaju navoditi da vršite Moje zapovijedi… Jedino Ljubav u vama vas treba određivati, a ovo ne može biti zakonski obvezano. Stoga vi možete obavljati ista djela, a ona ipak ne moraju imati istu vrijednost… Ali, Ja poznajem stupanj Ljubavi koji vas navodi na vršenje vaših postupaka, i tome odgovarajuće će biti vrjednovano djelo. I tako će vam sada također biti razumljivo da vaše usavršavanje, sazrijevanje vaše duše, ovisi jedino o tome koliko vi u sebi razvijate Ljubav, jer vama način vašeg života treba omogućiti da sazrijete, stoga ovaj treba biti vođen u Ljubavi; sve ono što činite, mora biti djelovanje u Ljubavi… Put Ljubavi je jedini put do savršenstva, a put vašeg zemaljskog života određujete vi sami kroz vašu volju. Vi tako ne možete ostvariti duhovnu dobrobit ispunjavanjem ljudski donesenih zapovijedi, koje su pridodane Mojim zapovijedima Ljubavi… Da, ni ove Moje zapovijedi Ljubavi, vi ne možete vršiti po dužnosti… Jer, Ljubav se ne može narediti, Ona u sebi ima slobodnu volju… vi jedino možete, kroz ove po dužnosti obavljene postupke, u sebi probuditi Ljubav, i tek onda su vaša djela ugodna pred Mojim očima. Zato vas Ja također uvijek i neprestano opominjem na djelovanje u Ljubavi, tako da vi ne biste trebali olako vjerovati da ste učinili dovoljno naprosto djelima, koja su doduše i mogla biti pružanje pomoći, međutim lišena prave Ljubavi… Vi sami morate sebe oblikovati u bića koja su ispunjena Ljubavlju, onda ćete vi također razumjeti, zbog čega je bezvrijedno sve drugo, gdje nije sudjelovala Ljubav… Duša može sazrjeti jedino kroz djela Ljubavi, jer zrelost duše znači upravo Ljubav, i jer je vaš jedini zadatak na Zemlji vratiti se iznova Ljubavi, iz koje ste vi jednom proizašli, budući je ovaj povratak moguć jedino u Ljubavi… jer Ja, kao Sama vječna Ljubav, Sebe mogu s vama povezati jedino kada ste vi iznova postali Ljubav… kada ste se iznova deificirali kroz Ljubav.

AMEN

Spread the Truth