Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5913 (Borba protiv sebe samoga ili služenje u Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5913, 24 Ožujak 1954

BORBA PROTIV SEBE SAMOGA ILI SLUŽENJE U LJUBAVI…

Ne zaboravite da ćete se morati boriti ili služiti… Ipak borba ne bi trebala biti protiv vaših bližnjih ljudskih bića, protiv onih koji su slabi i bespomoćni, niti bi se jedan trebao obarati na drugoga kako bi ga porazio poradi svjetovnog uspjeha. Borba treba biti protiv vas samih, protiv pogrešaka i loših navika, poroka i žudnji…Ova borba nije lagana i potrebuje svu vašu snagu; ipak ako ste pobjedonosni u ovoj borbi vi ste ostvarili veličanstven uspjeh… Međutim, vi također možete odabrati drugačiji put kako bi postigli ovaj uspjeh… put pomažuće bratske ljubavi. Čim pomažete vi isto tako prevazilazite sami sebe, jer vi dobrovoljno mijenjate svoju prirodu. Vi stječete snagu koja vam je potrebna kako bi odbacili sve pogreške i loše navike kroz vaša ljubavna djelovanja i primate jednu izobilnu mjeru milosti… ako služite u ljubavi… U tom slučaju ste vi najprije prevladali oholost/aroganciju; vi ste postali ponizni i naknadno primate jednu neograničenu količinu blagoslova… Vi više ne trebate voditi borbu protiv samih sebe jednom kada služite sa ljubavlju. Služiti sa ljubavlju je tek drugačiji oblik borbe protiv samog sebe ipak on isto tako polučuje uspjeh u postajanju pobjedonosnim nad svime što je degradirajuće, nad svim žudnjama, nad nemilosrđem.

Promjena čovjekova karaktera se događa ili kroz borbu ili pomaganje, međutim, pomaganje je puno lakše nego borba, i svatko tko je uvijek pomažući brat njegovim bližnjim ljudskim bićima će se susresti sa puno manje protivljenja nego netko čiji se cilj sastoji u sistematskom samo-odricanju, jer njegova ljudska bića mu neće ponuditi stpljenje i ljubav koje prijašnji zadobija kroz njegovo ponašanje spram drugih ljudi. To je zbog čega je rečeno: borba ili pomaganje… budući će pomažuća osoba biti pošteđena teških unutarnjih borbi koje druga osoba često mora otrpjeti. Borba sa oružjem ljubavi je uvijek obećavajuća, i doista, netko tko sa poniznošću pomaže je snažniji, jer on stiže do cilja brže, budući će on uvijek primiti milost i snagu u izobilju… za koju će netko tko se bori u stvari morati također zamoliti ili će biti poražen u njegovoj borbi protiv sebe samoga. Ona će mu također biti dostavljena od strane Boga nakon njegove molitve tako da on može ostvariti njegovu promjenu karaktera, ipak ona će biti kompletirana tek kada on također pomaže sa ljubavlju, kada je, nakon teške borbe, njegova sebična ljubav postala nesebična ljubav spram bližnjega… i onda će on također primiti snagu i milost kroz ljubavlju-ispunjenu aktivnost.

AMEN

Spread the Truth