Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5904 (Blagoslov patnje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5904, 16 Ožujak 1954

BLAGOSLOV PATNJE…

Prije ili poslije svi vi ćete shvatiti zašto ste morali trpjeti na Zemlji, i biti ćete Mi zahvalni ako vam je to donijelo uspjeh kojeg nikada ne bi bili postigli bez patnje… Ja vam doista ne bi dopustio da patite bez razloga, ipak Moja Ljubav prepoznaje učinak patnje na vas i stoga ju iskorištava, čak ste vi često nesposobni prepoznati Moju Ljubav-nu brigu. Ali vjerujte kako je svako uskomešanje vašeg srca Meni poznato, i da Ja prema tome posebice postupam sa Mojim Vlastitima grubo, budući im Ja želim dati čak još više blagoslova u Mojem kraljevstvu, kojeg će oni garantirano nastaniti kada dođe njihov fizički kraj.

Na Zemlji vi ne možete zamisliti blaženstvo koje vam želim osigurati… Ali Ja znam kako duša mora biti prikladna u okolnostima (može se shvatiti u smislu: u kakvom redu i poretku duša mora biti…’) kako bi izdržala ovo blaženstvo, jedino Ja znam kako ona može postići ovu kvalitetu, i jedino Ja znam ispravna sredstva i prema tome ih također koristim… i Ja to činim budući vas Ljubim i znam da vaša volja stremi spram Mene. Ali Ja također imam na umu kako duša u ljudskom stadiju nije još dovoljno kristalizirana, da ona prema tome ne bi izdržala obilje Mojeg zračenja Ljubavi, da ona prema tome još mora proći kroz patnju kako bi postala potpuno pročišćena… Vi trebate znati da dušine naslage nisu greška vašeg zemaljskog načina života, nego da je ona došla na Zemlju već okružena debelim pokrovima, razlaganje kojih je sada zadatak svakog ljudskog bića… Vršenje djela Ljubavi će do velikog stupnja značajno pripomoći otklanjanju dušinih nečistoća, i vrloduboka patnja pomaže gdje snaga Ljubavi nije dovoljno snažna… Ali vi ćete se osjećati neizrecivo sretnima kada je vaša duša sposobna uzdići se slobodno i prožeta svjetlom u duhovno kraljevstvo nakon vaše zemaljske smrti… Onda ste vi prevladali sve poteškoće, svu zemaljsku patnju, i jedna vječnost najviše sreće leži pred vama…

Premda se svaki dan patnje vama čini dugačak, pa ipak on je tek trenutak u vremenu poredbeno sa vječnošću. Povremeno vi smatrate kako je vaša patnja nepodnošljiva, a ipak Ja vam ne dajem više za nositi nego možete izdržati (1 Korinćanima 10:13)… Uzmite svoj Križ i slijedite Me (Matej 16:24; Marko 8:34; Luka 9:23)… Zar bi Ja, kao čovjek Isus, izgovorio ove Riječi ako bi bilo nemoguće za vas otrpjeti Križ položen na vas? Ali On Osobno vam je također ponudio Njegovu pomoć sa Riječima ‚Dođite k Meni, svi vi koji ste umorni i opterećeni, i Ja ću vas odmoriti…‘ (Matej 11:28) I vjeran Svojoj Riječi On će vam uvijek dati snagu… Jer vaš Spasitelj Isus Krist vas poznaje, On također zna kako ste vi voljni sljediti Ga, i On će vam podariti snagu i milost sve dok živite na Zemlji.

AMEN

Spread the Truth