Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5901 (Propovijedajte Evanđelje dušama u onostranom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5901, 12 Ožujak 1954

PROPOVIJEDAJTE EVANĐELJE DUŠAMA U ONOSTRANOM…

Izručite/prenesite evanđelje dušama u onostranom. Podsjetite ih na Moje zapovijedi Ljubavi koje moraju biti izvršene/ispunjene čak i u budućem svijetu, ako duša hoće napredovati ka visinama (ili ‘ako se duša hoće uzdignuti ka vrhuncima’). (Pre)dajte im znanje o Mojoj volji, koja uvijek iziskuje okretanje ka Meni, i koju treba uvažavati,  kako bi bili obuhvaćeni Mojom ljubavlju.

Na Zemlji je isto kao i u duhovnom kraljevstvu, oni koji su najprije usmjereni protiv Mene moraju promijeniti volju. To se može dogoditi jedino kroz Ljubav, jer nesebično djelo Ljubavi je prvi korak prema Meni, i donosi snagu takvome (= osobi koja ga vrši).

Duše koje su bez snage u onostranom su siromašne u Ljubavi, i vi im morate objasniti da oni jedino mogu očekivati pomoć kada su voljni (po)dijeliti Ljubav sa onima koji su, poput njih, jednako siromašni u Ljubavi i nesretni. Bez Ljubavi njihovo je razmišljanje pogrešno, i baš kao na Zemlji bića mogu doći k njima i naučavati ih pogrešno bez da oni uoče pogrešku/zabludu. Jedino duša koja je voljna pomoći prepoznaje Istinu, stoga dušama najprije morate predstaviti Moje zapovijedi Ljubavi i skrenuti im pažnju na to da su one dane kako bi se ljudi spojiti putem ispunjavanja ovih zapovijedi Ljubavi… jer djela Ljubavi osiguravaju snagu i također im pomažu prema gore.

Vi te duše možete opet i iznova naučavati, ali ako oni nisu voljni voljeti oni vam neće vjerovati, ili vas razumjeti. Zato ako ste im voljni pomoći vaša iskrena i ozbiljna namjera mora biti ohrabriti ih i zahtjevati od njih da pomažu drugim dušama koje su u nevolji. Jedino ta spremnost da ljube može otvoriti njihove duhovne oči i uši, onda oni mogu razumjeti sve što ste postavili (is)pred njih.

Moje Evanđelje je jedino doktrina Ljubavi, pošto sve drugo dolazi samo od sebe, ako oni slijede Moju doktrinu Ljubavi. Donijeti dušama u onostranom samo znanje, ne bi koristilo ničemu, jer sve dok oni nisu voljni vršiti djela Ljubavi oni neće razumjeti, budući da u onostranom, baš kao i na Zemlji, djela Ljubavi moraju biti (iz)vršena, ali ovo uvijek zahtjeva voljnost da se ona (iz)vrše, inače je duša bez snage.

Sve dok duša misli samo na sebe i svoju jadnu/žalosnu situaciju, nema mogućnosti pružiti joj pomoć ili prenijeti snagu. Ona mora najprije okrenuti svoje oči ka svojem okruženju, ili ako je sama u pustoši njezine misli trebaju ići do ljudi na Zemlji kojima je (za života na Zemlji) mogla pomoći ali je u tome podbacila.

Duša se mora kajati i imati želju da nadoknadi propušteno. Onda će k toj duši doći bića u nevolji i čim je ona voljna pomoći im odmah će primiti snagu da izvrši svoje namjere. Prije svega ova Ljubav mora biti zapaljena što može oduzeti jedno jako dugo vrijeme, ali kroz blagonaklonu/ljubavnu podršku ljudskog bića sa Zemlje, koje je potaknuto blagonaklonom voljom da pomogne i pokuša podučiti, moguće da će on duši pružiti objašnjenje u svezi njezinih potreba.

Ljubav postiže sve i Ljubav prevladava sve. Sama Ljubav je sila, koja pomaže duši do spasenja. Ali sve dok duša gleda samo na sebe biti će jako teško osloboditi je iz njezine neugodne situacije. Međutim, ona može postati nježna i mila kada ju dodirnu male zrake Svjetla. Ove su iskrice Ljubavi, koje će uvijek dodirnuti i potpaliti srce.

Svaka duša koja tamu osjeća kao bol će biti ugodno dodirnuta sa takvim zrakama Svjetla… i u ovome je njezina nada, da ide za Svjetlom, i da je također voljna pomoći drugim dušama ka ovom Svjetlu.

Ljubav uvijek treba biti propovijedana ovim dušama… Ljubav, koja je svoje okrunjenje našla u Isusu Kristu i Njegovom djelu iskupljenja. Isprva ni jedno drugo znanje nije nužno za ove duše (ili ‘potrebno ovim dušama’). One trebaju upoznati razlogu svoje patnje i kako ju mogu otkloniti.

Jedino kad imaju ovu percepciju njihov uzlaz je siguran, jedino kada oni sami hoće činiti djela ljubavi oni primaju snagu da djeluju u Ljubavi i prihvaćaju neprekidno više snage i nastavljaju dalje na neprestano sve blistavijem Svjetlu.

Svjetlo čini ove duše izuzetno sretnima i u njihovoj sreći želja za ljubljenjem sve više raste. Kroz ovo jedna jedina duša u onostranom može izvršavati opsežno/važno djelo iskupljenja.

Jer isto tako kao što razumije sebe, tako će ona također donijeti/davati svoje znanje drugim dušama i pokušati ih potstaknuti na isto nastojanje/trud Ljubavi. Jer kako je na Zemlji, tako je u duhovnom Kraljevstvu: Ljubi Boga iznad svega i svoga bližnjega kao sebe samoga.

AMEN

Spread the Truth