Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

5898 (“Kraljevstvo nebesko trpi nasilje…””Jaram je Moj sladak…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5898, 3 Rujan 1954

“KRALJEVSTVO NEBESKO TRPI NASILJE…””JARAM JE MOJ SLADAK…”

(Matej 11:12; 30)

Samo malo tražim od vas, i unatoč tome ćete trebati koristiti silu da uđete u Kraljevstvo Nebesko, jer ste još uvijek jako udaljeni od Mene, a onda i od Mojeg Kraljevstva kroz vašu pogrešno usmjerenu ljubav, koju prvo morate prevladati, odnosno usmjeriti na pravi način. A to od vas zahtjeva upotrebu sile… Morate se boriti protiv sebe samih, morate potisnuti žudnje u vama, koje se jedino odnose na svijet, na kraljevstvo koje pripada Mojem protivniku. Od vas tražim samo ispravnu Ljubav, a budući da ste još uvijek veoma zapleteni u zemaljskom svijetu, teško vam je primijeniti ovu ispravnu Ljubav, preobraziti sebe tako da osjećate jedino Ljubav za Mene, za Duhovno Kraljevstvo, jer morate prevladati svoje samoljublje i pokrenuti se u potpuno nesebičnoj Ljubavi… Tek tada je vaša Ljubav ispravna, koja vas dovodi bliže Meni i koja vas također uvodi u Nebesko Kraljevstvo. Tko sada živi u Ljubavi, osjeća iznimno jednostavnim ispuniti Moju želju i za njega je Moje breme lagano i sladak jaram koji stavljam na njega… Ali tko više ljubi sebe nego bližnjega, najprije mora upotrijebiti silu i stoga mu skoro uvijek nedostaje volja i također Snaga… ako ne zaziva Isusa Krista da ga spasi. Sam je preslab i svijet sa svojim privlačnostima sve više i više slabi njegovu volju… i on nije u mogućnosti otrgnuti mu se… On drži Moje Zapovjedi Ljubavi neostvarivima, i stoga često sam sebe vara, dok vjeruje da služi Meni vršeći zapovijedi koje su mu dane od strane ljudi, a zapostavlja Moje Zapovijedi Ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Za sve one koji se ne mogu odvojiti od svijeta i od materije, to će biti i ostati borba, oni će morati upotrijebiti silu kako bi mogli ući u Moje Kraljevstvo, iako Moja volja, Moje Zapovijedi Ljubavi traže vrlo malo od vas… samo srce voljno ljubiti, koje je spremno žrtvovati se za drugoga. Ali, čim je vaš pogled usmjeren duhovno, to će vam biti lako… I stoga vi ljudi najprije trebate imati na umu prolaznost onoga što želite i zaokupiti misli vremenom koje je pred vama, u kojem će od vas biti oduzeto sve zemaljsko… Onda će vaš pogled biti više duhovno usmjeren, i onda ćete lako i dobrovoljno odustati u korist vaših bližnjih, jer ćete onda također primiti Snagu iz Kraljevstva u Koje usmjeravate vaš pogled… Ništa nećete izgubiti, kada odustanete od zemaljskih dobara, nego ćete jedino osvojiti, a morate primijeniti jednaku Silu. No, Kraljevstvo Nebesko vam je osigurano i hvalit ćete Me i slaviti zbog Moje lagane Zapovijedi, koju je za vas teško ispuniti sve dok sebe ljubite više od Mene i svog bližnjeg. Ali Moja Riječ je Istina: Moj jaram je sladak i moje breme lako…” jer Ja Sam uz vas sa Svojom Snagom, čim ste samo voljni držati Moje Zapovijedi.

AMEN

Spread the Truth