Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5890 (Živo ili mrtvo znanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5890, 28 Veljača 1954

ŽIVO ILI MRTVO ZNANJE…

(Luka 10:21)

Prostodušnome je dano ono što ostaje skriveno umnima (učenima)… čim je on Meni predan u djetinjoj poniznosti, i tako Moje darove milosti može direktno primiti… dok umni odlazi prazan, jer on Meni ne dolazi za ono što mu jedino Ja mogu prenijeti, i jer on vjeruje da sve može dokučiti razumom, kojemu su međutim postavljene granice koje mogu biti prekoračene samo pod određenim uvjetima. A ovaj uvjet ne ispunja umni… čovjek od razuma… dok ga neuk, prostodušan čovjek, može nesvjesno ispuniti, i stoga može postići značajnu prednost u duhovnom znanju. I zato čak ni opsežno studiranje, ipak čovjeku ne može donijeti spoznaju, koju posjeduje jedan duboko ponizni čovjek koji vjeruje, kojemu Ja Sebe stoga mogu objaviti. Prvi doduše može posjedovati znanje, koje će međutim uvijek ostati mrtvo znanje, dok god on ne uđe u ovaj ponizan, dječji odnos prema Meni, koji mu s Moje strane donosi prosvjetljenje (razjašnjenje), tako da je njegovo znanje tek sada živo, za koje on može uvjereno istupati. On međutim ide mnogo dužim putem, on mora najprije svoje znanje spustiti s navodne visine, on mora prepoznati da je on, unatoč razumski prihvaćenom znanju, neznalica, i da ostaje bez Moje podrške… On mora zbog Istine pozvati Mene, da mu Ja u tome pomognem, on sam se mora osjetit malenim unatoč njegove svjetovne mudrosti, tek onda on ulazi u ispravan odnos prema Meni, i tek onda Ja njega mogu ispravno opskrbiti… A Ja ovim ljudima želim otvoriti oči, dovodeći ih zajedno sa ljudima koji, bez ikakvih proučavanja, raspolažu sveobuhvatnim znanjem, tako da se oni ozbiljno priupitaju kako se to događa, i otuda za sebe same izvuku ispravne zaključke… Jer, Ja želim da i oni… koji jedno veliko znanje nazivaju svojim vlastitim… pristignu u blagoslov Mojih Objava… Ja želim da oni postanu živi predstavnici Mojega učenja, za što su međutim nužno potrebne Moje poduke… Zato Ja želim da se oni također osjete neznalicama, te  jednostavno i prostodušno sebe Meni povjere, da Ja prosvijetlim njihov duh… budući će oni morati priznati da sam Ja Sam ishodište svake Istine, da sam Ja Izvor svjetla, da je mudar jedino onaj tko mudrost prima od Mene izravno. Jedino direktan put prema Meni u poniznosti i djetinjem povjerenju, njega vodi do pravog znanja, s kojim on sada može uspješno raditi, dok duhovno znanje stečeno studiranjem, ne treba cijeniti višim od bilo kojeg drugog svjetovnog znanja, i stoga ljude također samo svjetovno zadivljuje… osim ako slušatelji ne stoje u tom ispravnom odnosu sa Mnom, da Ja sada njima pridodajem ono što prvima nedostaje: razumijevanje za svaku Riječ koja treba voditi u Božje kraljevstvo… Ali, Ja ću uvijek biti Darivatelj i uvijek ću razdjeljivati onome tko u svoj prostodušnosti i poniznosti, Mene moli za Moj dar milosti… i ovaj će biti istinski mudar.

AMEN

Spread the Truth