Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5884 (Isus Krist… Njegovo sveto ime…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5884, 22 Veljača 1954

ISUS KRIST… NJEGOVO SVETO IME…


Ime Onoga Koji je nadasve svet (Otkrovenje 15:4), i Kojega vi trebate zazivati u svakoj zemaljskoj i duhovnoj nevolji, svi vi ljudi poznajete… To je Isus Krist, Sin Božji i Otkupitelj svijeta… Koji je sišao na Zemlju kao Sin Božji i nakon Njegovog otkupiteljskog djela je iznova uzašao na nebo kao Sam Bog… Kojemu se stoga treba obraćati kao Bogu, jer se u Njegovoj ljudskoj čahuri očitovalo vječno Božanstvo, vječna Ljubav, Koja je potpuno ispunjala čovjeka Isusa i zbog čega je Njegova duša, kao potpuno deificirana (obogotvorena), postala jedno s Njim. Čovječanstvo doduše poznaje Njegovo ime, ali Njegovo ime je najčešće ocijenjeno jedino kao ime čovjeka, koji je doduše bio dobar i plemenit, ali Kojem se osporava Božanstvenost. Za njih je Njegovo ime stoga bez snage, oni ne zazivaju Njega, Koji im je obećao ispunjenje svake molitve koja je u Njegovo ime odaslana gore Ocu. Jer, Otac i On su Jedno (Ivan 10:30), i onome tko je izrazio vjeru kroz zazivanje Njegovog imena, njegova molitva će biti uslišena. Za ljude kojima nedostaje svako duhovno znanje, ovaj problem postanka Boga čovjekom je tako neshvatljiv, da sumnjaju u istinitost takvih učenja, i zato također neće nikada oprobati snagu Njegovog svetog imena… Ipak, njihovo neznanje o tome neće dokinuti Istinu… A Bog ne ostavlja neiskorištenu nijednu mogućnost da ovima donese znanje, kako bi im dao ispravno razjašnjenje, tako da im bude shvatljiva svetost Isusovog imena, i da Ga također oni pozovu u njihovoj nevolji… Konačni cilj svakog bića je produhovljenje sebe samoga u slobodnoj volji. Ljudi ne znaju o svrsi i cilju njihovog zemaljskog života, te stoga niti ne slijede cilj, kojeg je čovjek Isus međutim dosegao Svojim načinom zemaljskog života i Svojom smrću na Križu. On se uistinu spustio kao svjetlosni duh na Zemlju, prvenstveno da ispuni misiju, da oslobodi ljude od krivnje… od grijeha nekadašnje pobune protiv Boga. Jer, njihove duše su također bile duše svjetlosnih bića… one su također bile proizašle iz Boga i stajale u jednakom savršenstvu kao i duša čovjeka Isusa… Ali, u slobodnoj volji su predale njihovo savršenstvo, one nisu ostale s Bogom, nego su se slobodno udaljile od Njega… prema onome koji je stao naspram Boga kao protivnik, nakon što je postao prvi otpadnik od Boga. Ovu veliku krivnju koju su jednom duhovna bića navukla na sebe, a čega je posljedica zemaljski život kao čovjek, čovjek Isus je uzeo na Svoja ramena, kako bi je otklonio (izbrisao, otplatio) Svojom smrću na Križu… A zbog ove misije je, svjetlosna duša… Božji Sin… sišao na Zemlju. Ali, on je istovremeno živio za primjer ljudima, život koji za posljedicu ima deifikaciju duše… On je, njima za primjer, živio život u nesebičnoj Ljubavi, koji vodi do potpunog sjedinjenja s vječnom Ljubavlju, koji i od jednog grješnog zemaljskog čovjeka može oblikovati Božansku sliku i dovesti do punog posjedovanja snage i svjetla… Čovjek Isus je čovječanstvu pružio dokaz, jer Njegova čudesna djela, Njegova nenadmašna mudrost i naposljetku, Njegovo slavno uznesenje, dokazali su Njegovu Božansku snagu i moć… dokazali su učinak načina života u Ljubavi, i svim ljudima pružili nadu da će moći postići isti cilj, ako žive u nasljedovanju Isusa… Jer, On je ljudima dao obećanje: postanite savršeni, kao što je vaš Otac na nebu savršen (Matej 5:48)… Stoga je također moguće doseći ovo savršenstvo, kada se ozbiljno nastoji, i kada je Njegovo sveto ime pozivano za pomoć. Jer, kroz otkupiteljsko djelo, otklonjen je s čovječanstva teret koji ga je pritiskao za Zemlju, i činio nemogućim bilo kakav uspon uvis… Ali, baš zbog toga Isus Krist mora biti priznat kao Otkupitelj svijeta… inače krivnja grijeha nije otklonjena, inače svaki čovjek sam mora izaći na kraj s ovim teretom, i za vječnost ne može doći do cilja… Isus je znao o ovom oslabljenom stanju čovječanstva, i stoga je sišao dolje na Zemlju da im pomogne, ali nitko ne može biti oslobođen od krivnje, tko Njega ne priznaje, i stoga sam niti ne dopušta biti otkupljen od Njega… Nitko ne može bez Isusa Krista postati blažen… Ali, snagu Njegovog imena će doživjeti svatko, tko Ga zazove u vjeri, te sebe samoga i svoju krivnju preda Njemu, te Njega moli za pomoć i za oprost svoje krivnje. Nitko Ga neće pozvati uzalud, tko izgovara Njegovo sveto ime, i time Njega priznaje kao Božjeg Sina i Otkupitelja svijeta, Koji je o Sebi Samome rekao: „Ja i Otac smo jedno…“ i „nitko ne dolazi Ocu, osim po Meni…“ (Ivan 14:6)

AMEN

Spread the Truth