Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5873 (Ispunjavanje Zapovijedi Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5873, 9 Veljače 1954

ISPUNJAVANJE ZAPOVIJEDI LJUBAVI…

Jednostavno živite u ljubavi… Ja od vas ne tražim ništa drugo, ali na taj način ćete postići jedan za sada još nedokučiv cilj, stupanj savršenstva koji za vas kasnije predstavlja najblistaviju realizaciju, pošto će onda vaša duša biti sposobna zadobiti duhovnu viziju i steći uvid u Moje kraljevstvo i svu njegovu veličanstvenost. Ja jedino zahtjevam od vas da ljubite pošto je ljubav ključ do realizacije, do snage i najuzvišnije sreće. Svaka osoba može biti dobra, no da li ona to želi biti, da li slijedi nježno nago-njenje/varanje unutar sebe to je odlučujući faktor u postizavanju njezinog cilja na Zemlji. I iz tog razloga ona mora neprestano biti ohrabrivana/potsticana na prakticiranje ljubavi, opet i iznova nju treba podsjetiti da vrši djela ljubavi i upozoriti da ne djeluje bezosjećajno… Zato su čovjeku bile dane zapovijedi ljubavi s Moje strane, tako da ne bi zaboravio što je jedino važno u zemaljskom životu… ne bi li koristio svoj zdrav razum tako da mu pomogne kada je nago-njenje/varanje njegova srca već postalo preslabašno… Onda se treba prisjetiti kako Moja volja jedino očekuje ispunjenje Mojih zapovijedi ljubavi te da racionalno pokuša ustvrditi zašto Sam dao ove zapovijedi… On treba uzeti u obzir Riječi ‘tko ostaje u ljubavi ostaje u Meni i Ja u njemu…’, posljedično tome, ako želi kontakt sa Mnom morat će živjeti život ljubavi… U tom slučaju, međutim, njegov će duhovni uzlazak biti osiguran, onda će on ispuniti svrhu svoga zemaljskog života. Ljubav je Najviša… Ljubav je snaga bez koje ni jedno duhovno biće ne može živjeti, koju treba shvatiti kao život duše, koja je vječna ali može podleći duhovnoj smrti ako joj nedostaje ljubavi, snaga koja na prvom mjestu daje istinski život. Svatko tko želi živjeti u vječnosti mora dati ljubav svima onima koji mu pristupaju, svima onima koji žele njegovu ljubav… jedino onda će on biti sposoban stvarati u snazi i svjetlu, i jedino onda on može biti blaženo sretan.

Bez ljubavi, međutim, duša je u mraku i slaba, jer čak ni život tijela ne predstavlja život za dušu bez ljubavi, iako ona može privremeno koristiti tjelesan život, ipak bez ljubavi uvijek u pogrešnom pravcu što tako samo podebljava slojeve/naslage koji ju okružuju, tako da će na kraju svoga zemaljskog života ona ući u duhovno kraljevstvo potpuno lišena snage i svjetla, gdje joj više nije podarena privilegija da tijelo može promijeniti njezino stanje, jer ona nije iskoristila tjelesnu energiju života za sebe, nije se prepustila nježnim nagovaranjima i prisilila tijelo ostvariti djela ljubavi… Jer sve dok je živjela na Zemlji njezine misli i namjere su odlučivale tjelesne aktivnosti, korištenje vitalnosti, a njezine pogrešne namjere i misli su kasnije također uzrokovale njezino stanje smrti u duhovnom kraljevstvu… Opet i iznova ste opominjani na ljubav (= da ljubite), vi ljudi ste suočeni sa toliko puno nevolje i bespomoćnosti i toliko često vam prilaze kako bi im pomogli da bi bili neprestano u stanju vršiti djela ljubavi, jer vi imate sposobnost to činiti, no da li pri svemu tom imate volje će jednog dana odlučiti vaše duševno stanje nakon smrti.

Akcije ljubavi u skladu sa Mojom voljom vam nikad ne mogu prouzročiti štetne posljedice, jer štogod date sa ljubavlju će vam se vratiti na različite načine i duhovno i zemaljski. To vas nikad neće oštetiti, jer (u)dio kojeg stičete ispunjavanjem Mojih zapovijedi će biti neograničen, pošto kada dajete Ja ne poznajem ograničenja tamo gdje Me ljubav motivira izraziti Moju ljubav…

Djelujte sa ljubavlju… ne računajte dok dajete već dopustite vašem srcu da vas potstakne na to da želite dijeliti i pružati zadovoljstvo… Onda će vaša ljubav biti zapaljena u vama i njezina vatra će razložiti sve nečistoće koje i dalje prianjaju uz vašu dušu. Putem ljubavi će duša postati sjajna i bistra, i Moja snaga ljubavi ju može prožeti, ona će živjeti vječno i znati sve, shvatit će kako jedino ljubav može ostvariti uniju sa Mnom, da jedino kroz ljubav može postići vječno blaženstvo.

AMEN

Spread the Truth