Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5869 (Bog govori ljudima u svako doba…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5869, 5 Veljača 1954

BOG GOVORI LJUDIMA U SVAKO DOBA ….

Ja sam vama ljudima govorio u svako doba, pa vam tako govorim i danas, gdje god da Mi vi za to date mogućnosti tako što otvorite srce i uho, tako što osluškujete Moj glas. Svatko će Me moći čuti, jer ako sa Mnom stupi u kontakt putem molitve, ako svoje misli usmjeri na Mene, okružiti će ga misaoni valovi, i on će primiti prave njemu od Mene odaslane valove …. misliti će ono što mu Ja Sâm dajem ….

No u vrijeme najveće duhovne nevolje Ja Se ljudima objavljujem i očigledno, jer znam na koji način još ljudima može biti donesen spas; u vremenima najveće duhovne nevolje Ja se izražavam u direktnom govoru, tako što kroz usta jednog Meni predanog čovjeka govorim vama ljudima da biste podigli glavu i vaše misli usmjerili u duhovnu sferu, prema gore odakle taj očigledni izražaj dolazi. No uvijek će biti mali broj ljudi koji obraća pažnju na to što im se odozgor govori, biti će samo malo njih koji u tome prepoznaju Moj glas, jer je tama već preduboka i jer je preslaba volja ljudi za to da prodru kroz tamu u pravcu svjetla. Tko Moje Objave prepoznaje kao svjetlo, on ih i štuje, on ide spram svjetla i dozvoljava da ga ono obasjava.

No svaki čovjek je gospodar sam sebe …. On ima slobodnu volju i nikada neće biti prisiljavan putem neobičnih događaja da mijenja svoju volju, pa čak i da Ja stojim tik pored njega i u njega držim upereno žarko svjetlo …. To svjetlo neće ga siliti prema Meni i prema spoznaji, nego ga jedino može blagotvorno dotaknuti, ako se on njegovom zračenju dobrovoljno izloži, i on tada sve više otvara srce i uho …. No nema sjaja za onoga koji je potpuno zamračenog duha i koji se zatvara svakom dotoku Moje snage Ljubavi …. Jer izražaj je Moje Ljubavi kad se Ja obraćam vama ljudima, Ja vam samo želim pomoći da izađete iz te guste tame, Ja vam samo želim nešto pokloniti, a ne želim vam nešto uzeti ….

Pa zato i ne mogu činiti ništa neobično da bi skretao pažnju na Moja otkrovenja, Moje nositelje svjetla ne mogu okružiti sjajem koji bi na ljude trebao vršiti utjecaj …. Sve mora ostati u okviru prirodnog i ljudima biti skroz slobodno kako se žele postaviti spram Mojih riječi iz visine …. No davati ću neprestano, i u najbogatijoj mjeri mogu si iz toga crpsti snagu i milost vječnog života oni koji Moju Riječ prihvate kao Ljubav-ni izražaj Oca Koji želi usrećiti Svoju djecu. Tko Me uvijek žudi slušati, njemu i zvuči Moja Riječ, i on Ju prepoznaje kao glas Oca, kao dokaz Ljubavi i kao djelotvorno sredstvo za spas iz vječne noći ….

AMEN

Spread the Truth