Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5866 (Svjetlosne iskre…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5866, 1 Veljača 1954

SVJETLOSNE ISKRE…

Smatrajte sebe svjetlosnim iskrama, koje su se odvojile od Mene, koje ipak ostaju svjetlo, samo se smanjilo u svom intenzitetu svjetla, no koje nikada ne može potpuno utrnuti, nego uvijek iznova od Mene prima novu hranu, tako da se čak i najmanja iskra svjetla opet može razbuktati, i u širenju svoje vatre sebe može ujediniti s istim takvim iskrama, i tako sebe može iznova sjediniti i sa Mnom Samim, kao ishodištem svjetla, te zasjati u najblistavijem svjetlosnom intenzitetu. Svi vi ste iz Mene proizašle iskre svjetla, koje su se raspršile uokolo, i bile odaslane da bi se međusobno sabrale, kako bi povećale svoj intenzitet svjetla… ili također… Moja neograničena vatra Ljubavi, koja je u Sebi snaga, stvorila je bića, koja su isto tako bila Ljubav, i sada trebala djelovati u svojoj Ljubav-noj snazi, što znači stalno povećavanje snage Ljubavi, širenje plamena Ljubavi, koji je sposoban za nezamislivo djelovanje. Ljubav tako isijava u beskraj, i Ljubav bi trebala stvarati i djelovati, i prema tome također sve ispuniti svjetlom. No, Ljubav nije mogla biti određena (u smislu nečim ili od strane nekoga određena ili utvrđena)… ona je bila učinkovita jedino tako dugo dok se kretala u potpunoj slobodi, da bi odmah popustila u svojoj učinkovitosti tamo gdje ona nailazi na otpor. I tako se slabljenje snage, slabljenje svjetla, treba objasniti u svijetu gdje Ljubav pronalazi otpor, jer iako je ona direktno zračenje iz Mene, iako je ona nešto Božansko, neizmjerne snage i svjetlosnog djelovanja, to se djelovanje smanjuje poput onoga jedne najsićušnije iskrice koja gasne, gdje njoj ne pritječe jednaka Ljubav, gdje jedna protivna sila njoj suprotstavlja otpor… jedna protivna sila, koja je također proizašla iz Mene kao izvorno jaka iskra svjetla, beskrajno se udaljila od Mene, koja nije htjela ostati u vezi sa izvornom snagom, i također je odbila stalno pritječući tok snage… koja je stoga pružila otpor, i time dokinula učinkovitost Ljubav-ne snage i Ljubav-ne vatre, tako dugo dok ne napusti otpor. Ako vi sami sebe smatrate svjetlosnom iskrom, onda ćete vi i sebe gledati kao nešto Božansko, koje je bilo određeno za najvišu učinkovitost, i jedino vlastitim otporom smanjilo puninu snage i svjetla, budući otpor znači odvraćanje od Mene, i bit će vam razumljivo da vi u bilo kojem trenutku možete sebe postaviti u stanje punine svjetla i snage, ukoliko vi iznova težite vašoj točki ishodišta, ukoliko vi ustrajno (neprestano) potpirujete Ljubav-nu vatru u sebi, ukoliko se vi kroz plamen Ljubavi u vama spojite s plamenom Vječne Ljubavi, ukoliko vi napustite svaki otpor, ako vi dopustite da se u vama može zapaliti Moje Ljubav-no svjetlo, i na tome sada zapalite i i iskricu, koju vi u sebi nosite kao Moj udio… ukoliko vi bez otpora pustite Vječnoj Ljubavi djelovati na vas, tako da vi sebe same prepoznate kao svjetlo, koje je u Meni kao izvornom Svjetlu uzelo svoje ishodište.

AMEN

Spread the Truth