Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5861 (Lažni kristi i lažni proroci…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5861, 24 Siječanj 1954

LAŽNI KRISTI I LAŽNI PROROCI…

I Ja vam nastavljam govoriti: Znaci i čudesa od strane Mojeg protivnika (Sotone) baš kao i od strane Mojih slugu na Zemlji će porasti, jer mnogi lažni kristi i proroci će se pojaviti u korist princa tame kako bi opovrgli učenja Mojih zakonitih slugu… kako bi bacili sumnju na njihova čudesa i proročanstva i uronili ljude u još veću veću tamu… Ipak čudesa lažnih proroka će jedino ciljati povećati zemaljsku silu i bogatstvo, oni neće vršiti djela Ljubavi. Djela će se razviti za koja se tvrdi kako su bila ostvarena sa natprirodnom snagom, premda se ona mogu opisati jedno kao jedno akumuliranje materijalnih dobara, time ona također odaju jednoga koji je gospodar nad materijom (Sotonu, tj. boga ovog svijeta)… Istinska čudesa, međutim, su djela suosjećanja za patničko i slabo čovječanstvo… Istinska čudesa su očigledni učinci snage odgore… I istinska čudesa mogu jedino biti sprovedena od strane onih koji rade kao zakoniti glasnici Moje Riječi na Zemlji, koji ispovijedaju Mene i Moje ime pred svijetom i pokušavaju probuditi i oživjeti vjerovanje u Mene… Oni koji proglašavaju ljudima u Moje ime što im se ima dogoditi su istinski proroci (ovdje se misli na nadolazeći Sud i Kraj). I Ja Sam ih odabrao budući oni kombiniraju proglašavanje Riječi sa svjedočanstvom snage vjere kako bi učinili ljude svjesnima o tome koja snaga i koji duh djeluje kroz Moje predstavnike… Jer mnogi lažni proroci će se pojaviti na Kraju i pokušati zbuniti ljude kroz vršenje čudesa… Moj protivnik će koristiti iste metode, i on će naći laganim obmanuti ljude budući on ne obznanjuje opadanje nego jedino uvijek obećaje zemaljski dobre standarde življenja i zemaljski napredak.

I njegova čudesa će se sastojati od isticanja ovog zemaljskog napretka, budući će njegova čudesa biti na čovječan način očaravajući materijalni razvoji budući će njegovo proročanstvo biti o budućem obilju, časti i zemaljskom uspjehu, svijetu ekonomskog razvoja i zemaljskom savršenstvu. Svako takvo proročanstvo dobija pažnju, odvraćajući na taj način pažnju čovječanstva sve dalje od onog što je vjerodostojno i istinito, što im je proglašeno od strane Mojih predstavnika na Zemlji… da se ljudi približavaju Kraju, da nikakva količina zemaljskih vlasništava njih ne može spasiti od sloma kojem će se neosporno približiti ako ne vjeruju Mojim Riječima nego radije vjeruju onima koji su pod utjecajem princa tame… koji doista vrši čudesa sa njegovom snagom… koji su moćni na Zemlji budući su oni sebe podložili njemu, ali čija se djela mogu uvijek prepoznati… Jer ona ne izražavaju Ljubav, nikakva pomoć za potrebita bližnja ljudska bića se ne može prepoznati u tome, premda oni također koriste Moje Riječi, premda se oni skrivaju iza Mojeg imena kako bi bili prihvaćeni kao istinski proroci… Gdje Ljubav ne prevladava Moj Duh ne može biti pronađen, i niti će tamo biti izvršenih čudesa niti izgovorenih proročkih Riječi, nego će aktivnost Mojeg protivnika biti jasno zamjetljiva koji će, u posljednjim danima, pokušati štogod da rasprši Moje malo stado i pridobije ga za sebe… Vrijeme Kraja je došlo, prema tome obratite pažnju na sve što vam govorim tako da ćete naučiti razlikovati između originalnog (nepatvorenog) i lažnog, između svjetla i djelovanja prijevare, između Istine i neistine… tako da nećete pasti u ruke onoga koji vas želi izopačiti.

AMEN

Spread the Truth