Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5852 (“Molite i bit će vam dano…” “Dođite k Meni svi…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5852, 12 Siječanj 1954

‘MOLITE I BIT ĆE VAM DANO…’  ‘DOĐITE K MENI SVI…’

 

Samo Mi se obratite, u duhovnoj ili zemaljskoj nevolji, i Ja ću vam priskočiti u pomoć, jer dao Sam vam obećanje:  ‘Molite i bit’ će vam dano …. kucajte, i bit’ će vam otvoreno ….’ (Matej 7:7) Tako da Me nećete uzalud zazivati, samo ako se puni vjere prisjetite tog Mojeg obećanja. Samo Ja vam mogu pomoći, i Ja vam i hoću pomoći, pošto vas ljubim. Samo što često ne prepoznajete Moju pomoć a time ni Moju Ljubav, no niti jedan poziv (upućen) Meni, ne prođe nezapaženo, samo ako Mi je bio upućen u duhu i u Istini ….

Povjerite Mi što god da vas pritišće, međutim vjerujte i to da vam se ne događa ništa osim onoga što vam može biti za dobrobit (spas) duše. I već kontakt putem molitve, koja je posljedica te nevolje, plus je za vašu dušu, jer ona Me putem molitve priznaje i time joj od Mene može biti pružena pomoć s obzirom na njenu vjeru. Ne dozvolite da vas ikakva zemaljska nevolja deprimira, jer imate Onoga Koji je od vas uvijek može odstraniti i Koji vam je to obećanje dao riječima: ‘Molite, i bit će vam dano ….’ 

I kad ste u duhovnoj nevolji, kad Me zazovete da pomognem vašoj duši, tada znajte da vas slušam više nego spreman i da nema duhovne molbe koja ostaje neispunjena. A u duhovnoj nevolji ste kad vam je duša pritisnuta tamom, kad joj nedostaje svjetla, kad joj nedostaje Moje ljubavne snage, kad se osjeća pritisnuta silama tame …. I onda svaki poziv Meni znači trenutnu pomoć, jer Ja vas ne ostavljam u muci duše, samo ako s vjerom zazovete Moje Ime, Koje je za vas pojam iskupljenja od smrti i grijeha …. od tame i slabosti …. 

I iskusit’ ćete snagu koja počiva u spomenu Moga Imena; doživjet’ ćete pomoć u svakoj nevolji, samo ako pobožno izgovorite Moje Ime, čime svjedočite u korist vaše vjere u Mene kao Spasitelja i Izbavitelja svijeta …. Ja Sam na Svoja ramena bio preuzeo sve muke i sve grijehe čovječanstva …. Ja Sam ih za vas ljude ponio …. tako da vi sve vaše nevolje i muke možete natovariti Meni kad vam se čini da ćete pod njima kolapsirati. Neću vas ostaviti u nevolji, pošto Sam vam obećao Moju pomoć ovim riječima: „Dođite k Meni svi vi koji ste umorni i opterećeni, i Ja ću vas odmoriti ….“ (Matej 11:28) Vjerujte, i bit će vam pomognuto, pošto je Moja sila bezgranična, i Moja Ljubav nikad ne prestaje, Moja Ljubav važi za sve ljude koji Me zovu u svojoj nevolji.

AMEN

Spread the Truth