Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

5843 (Snaga vjere… Liječenje bolesnih… Čuda…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 5843, 2 Siječanj1954

SNAGA VJERE… LIJEČENJE BOLESNIH… ČUDA…

Bit ćete sposobni djelovati uz pomoć nezamislive snage ako Me zazovete za pomoć sa dubokom vjerom… (ali) morate biti motivirani ljubavlju da bi potraživali tu Moju snagu, vaša vjera mora biti tako snažna da nećete oklijevati ni trenutka kada razmišljate pomoći čovjeku u nevolji. Onda ćete djelovati u Moje ime i od strane Mog duha ćete biti nagnani to učiniti… Prema tome, nemojte vjerovati da uzimate pravo (u)činiti nešto što ne korespondira Mojoj volji, već bez sumnji činite sve što se osjećate nagnani (u)činiti i uspjet ćete. Jer Ja sam vam zajamčio Moju snagu ako ste snažne vjere. I Moja je volja da vaš bližnji treba biti uvjeren u snagu vjere u posljednjim danima prije kraja, stoga Ja neću dozvoliti da vam se nanese nepravda ako Mi želite služiti i istovremeno svojim bližnjima. Ali Ja nikad neću dati Svoj blagoslov djelima koristoljublja, uništenja ili bezobzirnosti… Shvatite da ljubav mora biti pokretačka sila i motivirati vas da potražujete Moju snagu, nikad mržnja ili poriv za osvetom, jer jedino ljubav pokreće Moj duh na djelovanje. I jedino kroz ljubav se možete sjediniti sa Mnom tako da onda vi također možete uzeti dijela u Mojoj snazi. I ta ljubav oživljava vašu vjeru do te mjere da vi više ne sumnjate u uspjeh onog što želite postići. Ovo također objašnjava mnoga izlječenja bolesnih koja su ostvarena u Moje ime.

Onda sam Ja osobno pozvan u pomoć, apelira se na Moje obećanje: “Pitajte, i dat će vam se; kucajte, i otvorit će vam se…” (Matej 7:7) I u punoj vjeri u istinu Moje riječi ozdravit će onaj kojeg liječnik ljubavlju obujmi u svom srcu, jer on ga je time predao Meni, a Ja sam svojom snagom zaista uz njega …. Tada ga on može izliječiti, jer se begranično može poslužiti Mojom snagom.

Duboko vjerni ljudi prema tome mogu djelovati na Zemlji za dobrobit svojih bližnjih ljudskih bića, što im je dozvoljeno čim oni to (= takvo djelovanje) dovode u vezu sa živim svjedočanstvom Moga imena, čim se Moje ime na taj način slavi… čim se to događa sa ciljem da bi ljudima koji teže k Meni pomoglo da steknu čvrstu i pouzdanu vjeru… a ne sa ciljem da bi nevjernike prisililo na vjerovanje… Potpuna nevjera je prepreka djelovanju Moga duha… I ispovjedalac Moga imena će ili biti ograničen od strane Moga duha da ne vrši čuda dok ga nevjernik gleda ili će potonji bilo koje izlječenje potkrijepiti sa prirodnim objašnjenjima/dokazima… Pa ipak u posljednjim danima će slabi i dalje biti privoljeni/uvjereni putem prevladavanja njihovog otpora kroz snagu vjere Mojih Vlastitih… I stoga će mnoga čuda biti izvedena u Moje ime u posljednjim danima, tako da oni slabe vjere budu osnaženi sa ciljem da onda budu sposobni vjerovati sa (potpunim) uvjerenjem i stajati čvrsto u posljednjoj bitki na ovoj zemlji.

AMEN

Spread the Truth